В РИОСВ-Варна от днес са налични консумативите за предстоящата кампания „Да изчистим България заедно“ за контролираната територия. Те ще бъдат предоставени на общините от областите Варна и Добрич, от където доброволците, желащи да се включат в инициативата ще могат да ги получат, съобщават от инспекцията.

Създадена е необходимата оранизация за предоставянето на консумативите, както и за отчитане на резултатите от провеждането на кампанията към Министерството на околната среда и водите, уточнява се от РИОСВ.

Екоинспекцията активно ще следи за постъпилите количества отпадъци в регионалните депа. Достъпът до тях ще е свободен през целия ден за всички транспортни средва, които се включат в кампанията.

За осма поредна година МОСВ е партньор и участва активно в инициативата, организирана от bTV „Да изчистим България заедно“. Подкрепата при подготовката на националната кампания се осигурява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с предоставяне на чували за събиране на отпадъци и ръкавици за еднократна употреба и ваучери за гориво. Определената дата за провеждане на инициативата тази година е 14.09.2019г.(събота).

Начало