Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, е единственият член на ВСС и на Инспектората, който не е подал декларация за доходи и имоти за миналата година пред Сметната палата, което е задължително за всички заемащи държавни служби. За нарушението на висшия магистрат ще бъдат сезирани НАП и ДАНС, стана ясно днес.

Така стана ясно, че борецът за реформи, организатор на протести (на снимката), който не спря да хленчи за какви ли не промени в и извън съдебната система, сам по себе си нарушава действащите закони.

Христо Иванов ВСС 3

Лозан Панов досуш прилича на друг виден борец – Христо Иванов. Като адвокат същият беше отстранен от адвокатската колегия заради системно неплащане на членски внос. Това не попречи на политикът „с дългата скамейка кадри“ – Бойко Борисов, който реши, че именно недисциплинирания Иванов е най-подходящ за министър на правосъдието във втория му кабинет.

RNS