Христос Возкресе!

На третия ден от Великден започва Светлата седмица. Днес е Светли понеделник. Прославят се светите апостоли и Пресвета Богородица, а възкресението на Исус Христос донася на всички надежда за здраве и по-добър живот.

На Светли понеделник, наричан още Разтурни понеделник, момчетата излизали извън селото, разделяли се на две групи и търкаляли червени яйца едни срещу други – ритуал против градушка и за да избяга злото от селото.

Съгласно поверието на Светли Вторник се отдава почит на Света Богородица

На Светла сряда, наричана още Празна сряда, се играело Ладино хоро от лазарки и се изпълнявал обичаят Мара Лишанка. Момичетата от селото крадяли чехли на бременни жени, правели от тях кукла, измивали й „лицето“, както и своите лица, за да бъдат обикнати и да родят деца от добри момчета, а не от змейове.

На Светъл четвъртък се благославят св. ап. Йоан и Яков.

На Светли Петък е т.нар. Лятна Света Петка. Тогава се организират борби и празници и е хубаво да срещнете бременна жена с кърмаче – вярва се, че това е много хубава поличба за плодородие и щастие. Обхождат се нивите и градините – против градушка и за берекет.

На Светла събота се почита св. Йоан Кръстител.

На Томина неделя, наричана още Втората Пасха, се боядисват яйца за душите на мъртвите и се подават на близки и съседи. Оставят се и в църквата, където се палят свещите за душите на мъртвите. Според древно поверие, раздаването на червени яйца предпазвало душите на мъртвите от превъплъщаване.

Тя е свързана с името на Тома – един от дванайсетте апостоли на Иисус Христос, който не повярвал на Христовото Възкресение и поискал лично да се увери, като докосне раните от гвоздеите на прикования към кръста Иисус. Осем дни след Възкресението Христос се явил пред Тома и така той сам се убедил в истината, паднал на колене и молел Бог да му прости. Оттогава останало и нарицателното Тома Неверни, а неделният ден от Светлата седмица се нарича Томина неделя.

По време на Светлата седмица не се извършват венчавки, тъй като това са празнични дни, посветени на Христовото възкресение и никакви други тържества не са редни. Не се пости.

Народът нарича Светлата седмица също и „празна“ седмица, защото през дните й не трябвало да се работи, а да се празнува. Виели се хора и се танцувало – за предпазване от магии и зли сили.

СНИМКА Димитър Пехливанов