КНСБ и КТ „Подкрепа“ подкрепиха увеличението на минималната заплата от 560 на 610 лева от януари 2020 година. Единствената, участваща в заседанието работодателска организация – Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) – се обяви против.

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди днес минималната заплата за 2020 година с участието само на една работодателска организация – ССИ. Асоциацията на организациите на българските работодатели обяви, че работодателите няма да участват в заседанията на Националния съвет за тристранно сътрудничество до внасянето на адекватни, според бизнеса, предложения за ограничаване на злоупотребите с болничните.

„Това е принципна позиция на работодателите, които многократно са заявявали, че не подкрепят административното увеличение“, посочи вицепремиерът и председател на НСТС Марияна Николова след приключване на заседанието на Тристранния съвет, цитира investor.bg.

Проектът предвижда минималното възнаграждение да стане 610 лева от 1 януари 2020 година. Предлага се минималната часова работна заплата да стане 3,66 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. Правителството предлага увеличаване на минималната работна заплата с 8,9 на сто – от 560 лв. на 610 лв.

„Считаме, че това отговаря на устойчивия ръст на икономиката и на условията на високо търсене на труд и повишаването на доходите“, каза социалният министър Деница Сачева, цитирана от БТА. Тя допълни, че предложението ще помогне за това да се стимулира активността на пазара на работната сила, ще допринесе за нарастване на доходите на най-нискодоходните групи на заетите и ще намали неравенството в доходите и бедността, ще повиши покупателната способност и жизненото равнището на населението.

Сачева съобщи, че българското правителство, в лицето на МТСП, ще продължи разговорите за определяне на прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата.

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) е против приемането на постановлението, тъй като организацията не харесва как се определя минималната работна заплата, нов механизъм на този етап не е постигнат, припомни Любомир Стефанов от ССИ. Неясно е и тълкуването какво е минималната работна заплата – дали е основна, дали е брутна, отбеляза Стефанов и допълни, че когато се сравнява минималната заплата, приета с постановление на МС, със средната за страната, трябва да се има предвид, че средната е средна брутна. ССИ са против задължителният характер на т.нар. клас „прослужено време“.