Сагата с Техническия университет във Варна не просто продължава, но устремно се връща към стари, добре изпитани практики, научи ексклузивно rns.

След пряката намеса на МОН в изборния процес за Ректор на университета, блесна и покровителството от страна на Заместник- министъра – Петър Николов и неговия „съветник“ – адвокат Калин Костов при създаването и използването на компромати в изборния процес от страна на икономически кръгове около кандидата за ректор проф. Венцислав Вълчев, бившия ректор Овид Азаря Фархи и бившия помощник-ректор Митко Александров.

Фабрикуването и тиражирането на компромати срещу действащия ректор и кандидатите за мястото му, се превърна в запазена марка.

Най-неприятното е, че случващото се е негласно подкрепяно от зам.-министър Петър Николов.

Няма нищо случайно в серията „поръчкови“ проверки и доклади, които спомогнаха за фаворизирането на близкия им кандидат проф. Венцислав Вълчев, който отново се добра до управлението на Технически университет – Варна.

Като резултат – върна се познатото до преди 4 години „управление“ на публичната и държавна собственост в полза на определени кръгове.

rns разполага с документи, доказващи следните факти:

Още при управлението на проф. Овид Фархи и помощник-ректора Митко Александров – през май 2011 г. Технически университет – Варна, подписва Спогодба с която безусловно признава лицето Ж. Д. К. за собственик на имот с площ 3641 кв.м., намиращ се в двора на университета и представляващ публична държавна собственост. Същият ден университетът оттегля предявените искове за защита на публичната държавна собственост по заведеното по препоръка на МОН гражданско дело № 585/2010 г. на ВОС. В ЗАМЯНА на предоставения имот Ж. Д. К.  обещава да построи в срок до 30.09.2011 г. в двора на университета за своя сметка два тенис корта.

Новият собственик на университетската земя не изпълнява своята част от спогодбата за изграждане на двата тенис корта и вместо да върне обратно на университета неправомерно дадения му имот го апортира в друго дружеството, на което той е и собственик, и управител.

За да се прикрие допуснатото нарушение на 03.10.2013 г. е подписан Договор за дарение, с който новото дружество дарява на Технически университет – Варна, 72 000 лв. целево за изграждане на договорените два тенис корта. При направена справка в търговския регистър се вижда, че апортирания имот е бил оценен на 5 472 000 лв. Освен, че е незаконосъобразна, извършената замяна е очевидно и изключително несправедлива. Разликата между стойноста на университетския имот и стойността на двата тенис корта е 5 400 000 лв., с която сума на практика е ощетена държавата.

Кой ли е спечелил от ЗАМЯНАТА?!

Още с встъпването си новият Ректор проф. д-р инж. Венцислав Вълчев и назначения от него за главен секретар бивш помощник ректор – Митко Александров, договарят връщане на дарените 72 000,00 лв., в резултат на което неравностойна ЗАМЯНА се превърна в ПОДАРЪК на имот публична държавна собственост с площ 3641 кв.м.  на стойност  5 472 000 лв.

Само можем да гадаем какво се крие зад акта на връщането на парите и къде в действителност отиват те.

Освен, че нанесената на университета щета е в особено големи размери, сумата 5 472 000 лв. е предпоставка и за корупционни действия.

Преинтересни биха били резултатите от проверка на имотното състояние и произхода на средствата на проф. д-р инж. Овид Фархи, на главния секретар на ТУ – Митко Александров и на зам.- министъра Петър Николов.

Припомняме, че зам.-министър Петър Николов е политическо назначение от квотата на Атака. За такива случаи важи не само наказателната, но и политическата отговорност. Като начало същият би могъл да отговори защо точно неговия „съветник“ –  адвокат Калин Костов, е ангажиран срещу солидни адвокатски възнаграждения от новия Ректор на Техническия университет в делата му срещу стария.

Справка с годишната декларация на зам.-министър Петър Николов, показва, че същият е придобил апартамент в София с площ от 166 кв.м. за сумата от 136 000 лв. Елементарната математика изчислява, че това е по 409 евро на кв.м. Добре би било да се установи, дали висшият представител на изпълнителната власт е придобил руини на тази цена или цената е в пъти под пазарната.

Също така би било добре институциите в държавата да се погрижат да опазят собствеността на държавата, преди да се е застроил целия двор на Техническия университет във Варна с кооперации и магазини.

rns