Въпреки милионите несъбрани вземания и неразплатени задължени, скандално кметът Каварна е поискала от Общинския съвет и е получила увеличение на заплатата с около 20%. Към днешна дата Нина Ставрева получава брутно месечно възнаграждение в размер на 2 900 лв. За справка – заплатите на далеч по-големи общини – центрове на окръжни градове, продължават да получават много по-ниски заплати от колегата си Нина Ставрева. Всичко това става с пълното безучастие на областния управител на Добрич – Красимир Кирилов. 

Мотивът за поисканото увеличение е постановление номер 4 от 10 януари т.г. В него изрично е описано, че Общинските съвети, в зависимост от състоянието на общината, сами ще определят какви да са заплатите на кметовете.

Проверка на rns установи, че средствата за увеличените заплати на общинския кмет, кметовете на по-малките населени места и на кметските наместници в Каварненско, са били заложени като разход в бюджета за т.г.

В същото време Каварна има милиони левове неразплатени задължения и несъбрани вземания.

С какво точно кметът Нина Ставрева е заслужила по-високо трудово възнаграждение, в задлъжнялата ръководена от нея община, към днешна дата, не е ясно.

Ясно е, че липсва елементарна икономическа грамотност. Срамота е община с 350 000 декара обработваема земеделска земя, над 30 км крайбрежие и трети по посещаемост в страната културно-исторически обект, да не може да си плаща сметките и да не може да събере вземанията си, коментираха каварненци.

Тъй като в министерското постановление липсва задължителност на прилагането му, при наличието на милиони недоимък, беше нормално Нина Ставрева да откаже увеличението на заплатата си. И да поиска новата ставка да касае само заплатите на кметските наместници, които до сега бяха нищожни. Можеше да го направи, както постъпи председателя на ОбС-Каварна. По закон неговата заплата трябва да е 90% от кметската. Красимир Кръстев обаче публично заяви, че не смята за редно да получава повече от 45% от заплатата на кмета, мотивират се местните. Те са категорични, че един действително милеещ за съгражданите си човек, не би се възползвал от законовата възможност за лично добруване, докато ощетява мнозина неизплащайки им с месеци дължимото.

Всичко това се случва с мълчаливото съгласие на областния управител на Добрич – Красимир Кирилов. Същият не е проверил законността на действията на ОбС-Каварна, въпреки, че това е сред служебните му задължения. В случая решението е незаконно, тъй като докладната за него е внесена в мини парламента от председателя на ОбС, а не от кмета, каквото е правилото. Предстои изясняването на въпроса от какво или с какво Красимир Кирилов е мотивиран да премълчи и да не изпълни служебните си задължения.

rns