Липсата на Общ устройствен план на община Каварна блокира развитието и подобряването начина на живот в нашия любим роден край. Младите хора напускат заради липсата на работа и добри перспективи и така Българево постепенно запада.

Регионът ни има всички дадености за развитието на екологосъобразен туризъм.

калиакра

В непосредствена близост сме до световноизвестния природо – археологичен резерват Калиакра, плажа Болата, който всъщност е включен в топ 10 на най – красивите заливи в света и други. Но проявилите интерес инвеститори за екологосъобразен туризъм на Калиакра, искат яснота за статута на неплодородните земи в землището.

Г-н Георги Георгиев – кмет на село Българево:
ГЕОРГИ ЯНЕВ, БЪЛГАРЕВО
Имаме може би най – прекрасните условия за развитие на такъв тип туризъм в България. Но всичко опира до общия устройствен план на община Каварна, да бъде факт. След това може да коментираме и евентуалните инвестиционни намерения. Наистина има интерес към тези неплодородни крайбрежни земи на Българево от чуждестранни инвеститори, но нормално е да зададат въпросите си към държавната и местната власт, какви гаранции им се дават, защото без влязъл в сила ОУП на Каварна инвестициите, не могат да бъдат реализирани…

Г-н Николай Урумов – основател на Инициативен комитет – „За Туризма на Калиакра”:
николай урумов
Тази земя винаги е била обработваема, още от Турско време. Тук са били лозя. За това и старото старото турско име на землището е „Баалар алтъ” – „Под лозята” или „Зад лозята”. И след освобождението и по време на Социализма, все са обработваеми земи, но неплодородни с много ниско качество – 9-та категория. И колкото и да са се опитвали през годините да я подсилят с торове и препарати, продукцията е слаба и хората са на загуба, разходите винаги са били по – големи от печалбата. Именно това ни накара да потърсим някаква алтернатива и единствената такава се явява, като възможност тези имоти да бъдат отредени за курортна дейност – урбанизирана територия в Общия устройствен план, тъй като тези неплодородни земи нямат допирни точки с режимите за опазване на НАТУРА 2000.

калиакра

Г-н Христо Янев – член на Инициативен комитет – „За Туризма на Калиакра” :  

Всичко това би развило икономически района. Който има средства, ще строи сам за себе си, който няма ще потърси инвеститори за строителство срещу обезщетение или просто ще си продаде имота на реални съвременни цени и ще подобри начина си на живот. Всичко това ще създаде работни места в строителството, докато се изграждат самите обекти, а след това и в обслужването им, когато започнат да развиват дейност. Например децата и внуците, които отидоха в чужбина или в по – големите градове в търсене на препитание, ще се завърнат при нас. Пък и имайте предвид, че работни места ще има за цялата община Каварна. Това са 2400 декара терен готов за инвестиции. Общината ще генерира големи приходи, но за съжаление тяхната цел е строителство в степите.

българево

Г-жа Надежда Петкова – член на Инициативен комитет – „За Туризма на Калиакра”:  

Могат да идват любители на природата, романтиката и спокойствието. Влюбените да посрещат най – красивите изгреви и страстно да изпращат залезите. С това се различаваме от презастроеното южно Черноморие. При нас в радиус от 10 км. Има четири уникални плажа – нос Чиракман, Зеленка, Болата и Русалка. Тези хора ще идват при нас основно, заради уникалната природа, с това ще ги спечелим, ще се любуват на степите и на дивите птици. Целта ни е да създадем по – голяма леглова база и обслужване. В никакъв случай няма да се превърнем в копие на Слънчев Бряг. Идеите, които предлагаме на инвеститорите, са за изграждане на най – големия аквапарк в България, увеселителен парк за родителите с деца, зоопарк, делфинариум, ресторанти, сладкарници, лифт през скалите, преди време имаше проект и за автомобилна писта и все такива неща, които ще върнат интереса към района, но с идеята, че уникалната природа остава непокътната – именно степите.

Г-жа Ани Желева – член на Инициативен комитет – „За Туризма на Калиакра”:

Действително държавата има основания да предвиди урбанизиране на целия терен, защото цялата първа линия е урбанизирана от собствениците си преди да влезем в НАТУРА 2000 и преди да започне проекта за Общ Устройствен план на общината. Има и закон за устройство на Черноморското крайбрежие, нашите имоти попадат в охранителни зони А и  Б от крайбрежието. Колкото повече се бави преработването на този проект и приемането му от общинския съвет, ние и да искаме, не можем да преговаряме с инвеститори, защото те не могат да сменят статута на земите, докато не са включени в ОУП и докато не е приет. Несериозно е това бавене, заради нещо, което е окончателно. След като Европейския съд е установил нарушенията и след като договорката между ЕС и България е за опазване на природно местообитание степи, няма какво повече да ги чакаме. Така пречат на нашето развитие.

калиакра

Г-жа Росица Стефанова – член на Инициативен комитет – „За Туризма на Калиакра”:

Действително сме подкрепени от абсолютно всички държавни институции, включително и от зелените, както и от общинския съвет. Госпожа Ангелкова ни подкрепи в самото начало на инициативата ни, но за съжаление тя няма правомощия да изпълни това, което искаме. Как може общинска администрация Каварна и кметицата да не ни подкрепя. Ние не сме в един отбор с осъдените степи, ние нямаме нищо общо с тях. По една или друга причина през годините се е продавало общинска земя пасища и ливади, което всъщност са степите, новите им собственици без да са минавали екологични оценки смениха предназначението им за строителство и за това ни осъдиха от ЕС. Как е възможно, това го има само в България!

Г-н Тома Белев – председател на УС на „Асоциация на парковете в България” :
тома белев
Тези хора с в правото си и действително всичко което твърдят е истина. Получили са повече от 15 писма от министерствата. Уверявам ви, че Българевци нямат причини за притеснение, относно зелените природозащитни организации, тъй като техните земи не попадат в Понто – Сарматските степи, също така не изявяват желание да изграждат ветрогенератори, което е недопустимо. Техните земи са отредени от еколозите като ЗОНА B. Това е зоната за природосъобразно ползване на територията на защитените зони. Зоната е предназначена за земеделие или за туризъм. Земите им са незаети от целеви и приоритетни видове природни местообитания. Това е най – щадящата околна среда територия. Или иначе казано авторите от Авторите на интегрирания план на управление – БАН имат основание да сметнат това място за алтернатива за развитие на населеното място. Напълно ги подкрепям в позицията им за спиране на строителството в степите, защото това е един уникален природен ресурс, който може да им създаде условия за един богат и устойчив туризъм.

Г-н Красимир Кръстев – председател на Общински съвет – община Каварна:

красимир кръстев Безспорно подкрепям инициативата на Българевци. Всеки здравомислещ и нормален човек би го сторил. Като общински съвет изискваме задължително общината ни да има действащ Общ Устройствен план, задължително съобразен с природата. Нека това стратегическо място за развитие, незасегнато от степите, бъде урбанизирано за развитие в туризма. Какво по – хубаво от това, хората да имат условия за развитие ? Знаете, че общите устройствени планове са начина за намаляване на административния произвол и намаляване разходите на гражданите и бизнеса. Инициативния комитет ни предостави писма от МРРБ и МОСВ, за което им благодаря. В тези писма става ясно, че изпълнителя на проекта отказва да се съобрази с екологичните норми в продължение на 3 години. Това е недопустимо. Лично поемам ангажимент да се обърна със заявление до възложителя на проекта МРРБ за ускорено привършване и приемане на плана.

Г-н Стелиан Томов – председател на Инициативен комитет – „За Туризма на Калиакра” :
стелиян томов
В интерес на истината, кметицата на Каварна трябва да е благодарна на Българевци, защото те бяха повечето протестиращи срещу министър Нено Димов и изобщо НАТУРА 2000 на 4-ти Август. Разбирате ли, ние бяхме подлъгани и подведени от едно лице Димитър Канариев, което обясняваше как никой няма да може да развива земеделие, риболов и изобщо как всичко ще се превърне в резерват заради лошите зелени. Пълен абсурд ! Нищо от това не излезе истина в обявената заповед. Нека се опитат сега със кметицата да организират протест срещу МОСВ. Позволявам си от името на хората да се извиня на г-н Димов и да го уверя, че нито един Българевец или поне аз не знам, някой от нас да е писал възражения. За съжаление МОСВ допусна една малка грешка – закъсняла информация, че става въпрос само и единствено за степите. За тези кайряци нещата ни са ясни на всички като бял ден. Вижте, аз не мога да упреквам хората защо са си купували бивши общински имоти, имали са възможност купили са си, парите най – вероятно са помогнали за развитието на общината, но тези проекти, тази смяна на статут не е съгласувана с РИОСВ – ВАРНА, поне такава информация имам. Екологичната оценка става задължителна 2013 година, а това е много след увреждането на степите. И в един определен момент получаваме писмо от МРРБ в което се твърди, че изпълнителя на проекта за ОУП, незнайно като какъв си позволява да предлага на МРРБ и на МОСВ да се намалят границите на НАТУРА 2000, като се извадят урбанизираните степи или иначе казано, опитват да нарушат Закона за опазването на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Това е несериозно, разбирам гнева на хората, съжалявам ги, но техния единствен шанс е да се обърнат за евентуални компенсации към Брюксел, няма начин просто да бъдат изключени от НАТУРА 2000. Това им беше дадено като 3 месечен срок за привършване на проекта и за нанасяне на нашите имоти. Ако до края на Май месец няма развитие, спазвайки законите, лично сме си обещали да се обърнем към Главния секретар на Европейската комисия заради бездействието на Националния център за териториално развитие.

Г-н Борислав Димитров – член на Инициативен комитет – „За Туризма на Калиакра” :
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ
Нека върнем лентата по назад. Ден след обявената заповед на министър Димов, ние инициирахме този комитет тук в Българево с ясната си цел – да се разграничим от проблема със степите, ние не сме осъдени, ние не сме степи и ние нямаме нищо общо с тях. Защитаваме интереса на хората, които бяха подлъгани да протестират, на собствениците на имоти, които не са мутри, не са бизнесмени, нямат по 100 – 200 – 500 – 1000 декара на нос Калиакра, които желаят да опазят природата в района, но също така и да се развиват. 1-вото нещо, което поискахме, беше експертна комисия от Министерски съвет по възможност да определи тези неплодородни земи, които не стават за нищо друго освен за икономическо и териториално развитие, да бъдат включени към границите на село Българево. Има начини, ако го решат министъра на Земеделието и министъра на Икономиката и най – вече г-н Валери Симеонов, на който благодарим за всичко, което е направил за нас, това нещо може да се случи. Знаете, господин Симеонов отговаря за икономиката, туризма и околната среда – пряко заинтересован е от нашето развитие или поне така се очаква от него. Второто нещо беше да се отпуснат средства на общината или на кметство Българево, да се изгради комуникация. Това са 2-3 отсечки от около 1 километър всяка – път, електричество и водопровод. Това ни е нужно, за да привлечем по – лесно инвеститорите. За всички е ясно, че само с уникалната панорамна и красива гледка няма как да се случи. Нужна е инфраструктура, но всичко това опира до 3-тото нещо – приемане на ОУП и задължително да сме включени за курортни нужди в него. Аз лично съм оптимист и се надявам нещата да се случат до няколко месеца, в противен случай, както сподели председателя на сдружението ни, ще се обърнем и до Брюксел за този проблем.

Инициативен комитет – „За Туризма на Калиакра”За екологосъобразно икономическо, териториално и демографско развитие в района на световноизвестните Нос Калиакра и плажа/залив Болата включен в топ 10 най – красиви заливи в света !

ОЧАКВАЙТЕ КОЙ И ЗАЩО ПРЕЧИ НА ПРИЕМАНЕТО НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, ЗАЩО И В ЧИЯ УСЛУГА

RNS