МОСКВА, 22 март /ТАСС/

Въздушно-космическите сили на Русия подготвиха 9 военно-транспортни самолети Ил-76 на летище Чкаловский в Подмосковие, с които ще доставят бригада вирусологози и оборудоване в Италию за борба с коронавируса. Това съобщи днес на брифинг с журналисти Министерство на отбраната на Руската федерация.

Министерството на отбраната ще изтрати в Италия около 100 специалиста в областта на вирусологията е епидемиологията, както и 8 медицински сестри, заедно с оборудване за диагностика и провеждане на дезинфекциозни мероприятия. От ведомството допълват, че всички те имат значителен международен опит в борба с епидемии.

MOSCOW REGION, RUSSIA - MARCH 22, 2020: An Ilyushin Il-76MD airlifter of the Russian Aerospace Forces seen during the loading of medical equipment for sending it to the Italian regions worst hit by the COVID-19 coronavirus pandemic. Russian Defence Ministry/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ñàìîëåò Èë-76ÌÄ ÂÊÑ Ðîññèè âî âðåìÿ ïîãðóçêè ñðåäñòâ äëÿ áîðüáû ñ êîðîíàâèðóñîì äëÿ îòïðàâêè ñ Èòàëèþ. Ìèíîáîðîíû ÐÔ/ÒÀÑÑ
MOSCOW REGION, RUSSIA – MARCH 22, 2020: An Ilyushin Il-76MD airlifter of the Russian Aerospace Forces seen during the loading of medical equipment for sending it to the Italian regions worst hit by the COVID-19 coronavirus pandemic. Russian Defence Ministry/TASS
MOSCOW REGION, RUSSIA - MARCH 22, 2020: Loading medical equipment aboard planes of the Russian Aerospace Forces for sending it to the Italian regions worst hit by the COVID-19 coronavirus pandemic. Russian Defence Ministry/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïîãðóçêà ñðåäñòâ äëÿ áîðüáû ñ êîðîíàâèðóñîì â ñàìîëåòû ÂÊÑ Ðîññèè äëÿ îòïðàâêè ñ Èòàëèþ. Ìèíîáîðîíû ÐÔ/ÒÀÑÑ
MOSCOW REGION, RUSSIA – MARCH 22, 2020: Loading medical equipment aboard planes of the Russian Aerospace Forces for sending it to the Italian regions worst hit by the COVID-19 coronavirus pandemic. Russian Defence Ministry/TASS

MOSCOW REGION, RUSSIA - MARCH 22, 2020: An Ilyushin Il-76MD airlifter of the Russian Aerospace Forces seen during the loading of medical equipment for sending it to the Italian regions worst hit by the COVID-19 coronavirus pandemic. Russian Defence Ministry/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ñàìîëåò Èë-76ÌÄ ÂÊÑ Ðîññèè âî âðåìÿ ïîãðóçêè ñðåäñòâ äëÿ áîðüáû ñ êîðîíàâèðóñîì äëÿ îòïðàâêè ñ Èòàëèþ. Ìèíîáîðîíû ÐÔ/ÒÀÑÑ
MOSCOW REGION, RUSSIA – MARCH 22, 2020: An Ilyushin Il-76MD airlifter of the Russian Aerospace Forces seen during the loading of medical equipment for sending it to the Italian regions worst hit by the COVID-19 coronavirus pandemic. Russian Defence Ministry/TASS

По-рано бе съобщено, че по заповед на президента Владимир Путин, военното министерство създава авиогрупа, която на 22 март ще достави в Италия 8 мобилни бригади руски военни специалисти-вирусолози и лекари, автомобилни комплекси за въздошна дезинфекция и медицинско оборудване.

В събота президентът на Руската федерация Владимир Путин е провел телефонен разговор с премиера на Италия Джузеппе Конти и е подтвърдил готовността за оперативна помощ, като са уточнени и конкретните периметри.

Припомняме, че в Италия от една седмица са лекари от Китай и Куба, които помагат на местните си колеги за преодоляване на пандемията.

ЕС заряза Италия! Помагат й лекари от Китай и Куба!

ВИДЕОТО, което просълзи света от благодарност

превод rns