Часове, след като папа Франциск напусна границите на България, вече е факт поне една теория „на конспирация“, породена от кръста, който носи на гърдите си.

папа франциск

Официалната история на кръста, който носи папа Франциск, е доста по-различна.

Действително този папа е първият, който не носи разпятие на кръвния си кръст, най-често златно, обсипано със скъпоценни камъни.

Обяснението обаче, не е свързано със Сат и Анат.

Ето втората теза: 

„В продължение на векове папите, кардиналите и епископите носели нагръдния кръст като знак за авторитет и престиж сред другите членове на духовенството. В действителност, един от първите папи, който носи папски гръден кръст, е папа Лъв III, през 811 година. Той е получил златен кръст като подарък от Никифор, патриарха на Константинопол. Скоро стана обичайно папата да носи нагръден кръст. Оттогава гръдният кръст е украсен със златни бижута и скъпоценни камъни.

С това се казва, че кръстният кръст на папа Франциск определено се различава от предишните кръвни кръстове. Виждате, че на гръдния му кръст няма злато, нито скъпоценни камъни или скъпоценни камъни. Само една проста и скромна душа можеше да отхвърли твърда златна пето, която е точно това, което той направи. Негово превъзходителство избра да запази същия папски гръден кръст, който носеше в продължение на много години като архиепископ и кардинал на Аржентина.
Папа Франциск решава да запази оригиналния си гръден кръст, защото заема специално място в сърцето му. Когато държеше на ръката си гръдния си кръст, това му напомняше, че е призован от Бога да бъде пастир на своя народ, особено на най-бедните от бедните. Онези, които го срещнаха, докато се молеше за тях и говореше с тях, бяха привлечени от кръста и ще намерят утеха и мир, като видяха нагръдния кръст.

папа, франциск

И така, какъв е проектът на кръстния кръст на папа Франциск Папски и откъде дойде?

Оригиналният дизайн на кръста на папа Франциск, начертан от Антонио Веделе, който почина през 1997 г., всъщност е направен от малък майстор на изкуството майстор Гисеппе Албрици от Павия, Италия.

Албрици заявява: „Кръстът е направен от мен, но е съставен от моя учител Антонио Велделе, за когото работя до 1978 г. Благодарен съм за всичко, което ме научи, учителя, който е създал кръста на папа Франциск.“ (Източник: UPA Federimpresa).

Детайлите на кръста се коренят в Евангелието на Лука. Това е притчата за добрия пастир и изгубената овца. Лука 15: 4-7 казва:

„Кой човек от вас, който има сто овце и загуби един от тях, няма да остави деветдесет и деветте в пустинята и да отиде след изгубения, докато не го намери?“

В центъра е фигурата на човек, който представлява Иисус, Добрият Пастир, който е намерил една от овцете си и го носи, докато другите овце следят отблизо. На върха на кръста гълъбът, представляващ Светия Дух, слиза от Бог Отец към Бога Син, като помага на изгубените и в тъмнината и им дава нов живот!

Линейният стил е предназначен да бъде символ на нова църковна ера, лоша църква сред бедните, както посочи папа Франциск. Оригиналният пап Франциск папски кръвен кръст, носен от папа Франциск, е от сребро и тежи 80 грама, разказва zieglers.com.

папа франциск

Животът, наследството и мисията на папа Франциск

Папа Франциск ни показва пътя на смирение и простота, но по-важното е как да обичаме Бога и ближния си! Това прави един добър пастир; той оставя живота си за овцете си, допълва zieglers.com.

Всеки сам може да прецени в полза на коя от двете хипотези има повече доводи.

Единственото притеснително в италианската обосновка е фигурата на гълъб, който се спуска като ястреб и не е „съвсем по канона“.

Наред са теолозите, които трябва да се произнесат дали подменения сюжет на кръста върху гърдите на папа Франциск, само по себе си не е противоречие на основен постулат в християнството – разпъването на кръста и Христовото Възкресение.

rns