Районен съд  Добрич отстрани от длъжност на изпълнителния директор и член на борда на директорите на „ВиК – Добрич“ АД –  Тодор Гикински, заради безпрецедентната инженерна иновация да забенти река Батовска и с водата от нея да захранва с „питейна“ чешмите на квартал „Добротица“ и 2 високи блока в жк „Дружба“ в Добрич, както и на всички села по пътя Батово-Добрич. До решението на съда се стигна след журналистическо разследване на в. „Добруджанска трибуна“ и електронното издание rns.bg.

Районният съд уважи внесеното от Районна прокуратурата искане заради водено досъдебно производство, по което Тодор Гикински е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 10 февруари т.г., в село Батово, обл. Добрич, в нарушение на Закона за водите, чрез посредственото извършителство на други лица, е изградил съоръжение за използване на повърхностни води. Според обвинението в района на помпена станция Батово – 2 бил изграден земнонасипен бараж /бент/ за водохващане на водата от притока на река Батовска и отвеждането й по изградения гравитачен водопровод до черпателния водоем на помпената станция.

Съдът наложи мярката за процесуална принуда – „отстраняване на обвиняемия от длъжност“, след като прецени, че са налице всички предвидени в закона предпоставки за това. Изпълнителният директор на ВиК и член на борда на директорите е привлечен в качеството на обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата му, и има достатъчно основания да се счита, че служебното му положение ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.

Постановеният съдебен акт не е окончателен и може да бъде обжалван пред горната съдебна инстанция в 3-дневен срок, уточняват от пресслужбата на съда.

След влизане на определението в сила, препис от него ще се изпрати на „ВиК – Добрич“ АД за сведение и изпълнение.

По процедура след това трябва да бъде уведомено и министерството – принципал на дружеството. На мястото на Гикински трябва да бъде предложен временно изпълняващ длъжността до провеждане на конкурс за нов изпълнителен директор. С общо събрание трябва да се утвърди и предложението на министерството за член на борда на директорите, който да заеме мястото на Гикински.

Начало