Търсят 182 души да работят в два затвора

Министерският съвет най-сетне реши да отпусне допълнителни бройки, за да се попълнят съставите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и на Агенцията по вписванията. С решение на МС двете звена получиха общо 200 нови щатни бройки.

Заради откриването на двете нови затворнически общежития от закрит тип в Дебелт и Разделна, МС отпусна допълнителни 182 щатни бройки на ГД „Изпълнение на наказанията“. Надзирателите в двете институции ще отговарят за общо 720 лишени от свобода. В Агенцията по вписванията ще бъдат назначени нови 18 служители. Те трябва обезпечат новата дейност по регистрация на юридическите лица с нестопанска цел. Тази дейност вече няма да се осъществява по съдебен ред, а изцяло по административен, уточняват от МС. Кабинетът твърди, че разходите за допълнителните щатни бройки са осигурени в рамките на разходите на персонал в системата на правосъдното министерство, под чиято шапка са звената, за които да предвидени нови хора.