Почти половината шестокласници намират за безинтересни едни най-важните предмети в училище като математика и история и са готови да избягат от час при първа възможност. Освен това има риск една трета от децата в тази възраст да загубят интерес към училището и да отпаднат от него.

Това показва национално представително проучване на Центъра за приобщаващо образование., обявено във вторник.

Все пак изследването сочи, че 95% от около 57 000 деца в VІ клас смятат за важно да се ходи на училище. 80% от тях харесват преподавателите си, но половината са готови да избягат от час.

От Центъра за приобщаващо образование са категорични, че това разминаване се поличава от факта, че училището на е адекватно към изискванията на днешните ученици и трудно задържа вниманието им.

Изследването показва, че 23% от шестокласниците живеят в крайна бедност, 18% имат трудности с българския, на 14% им се налага да работят, 10% от шестокласниците не живеят с родителите си, а 12% пътуват до училище в друго населено място.