Почти половината шестокласници намират за безинтересни едни най-важните предмети в училище като математика и история и са готови да избягат от час при първа възможност. Освен това има риск една трета от децата в тази възраст да загубят интерес към училището и да отпаднат от него.

Това показва национално представително проучване на Центъра за приобщаващо образование., обявено във вторник.

Все пак изследването сочи, че 95% от около 57 000 деца в VІ клас смятат за важно да се ходи на училище. 80% от тях харесват преподавателите си, но половината са готови да избягат от час.

Ресторант Нептун

От Центъра за приобщаващо образование са категорични, че това разминаване се поличава от факта, че училището на е адекватно към изискванията на днешните ученици и трудно задържа вниманието им.

Изследването показва, че 23% от шестокласниците живеят в крайна бедност, 18% имат трудности с българския, на 14% им се налага да работят, 10% от шестокласниците не живеят с родителите си, а 12% пътуват до училище в друго населено място.