Църквата чества Събор на 70-е апостоли

Днес църквата чества Събор на седемдесетте апостоли заедно с преп. Теокист и преподобномъченик Онуфрий Габровски.
Имен ден: Тихомир, Тихомира, Тихомирка
Освен дванадесетте апостоли Христос имал и други – седемдесет, които също изпращал на проповед. След възкресението Му ведно с дванадесетте апостоли и те се разпръснали по света да проповядват и са страдали за Христа. Проповядвали не само със слово, но и с примера на добродетелния си живот, търпение, кротост, дела на християнска любов и вършили чудеса. Събор на 70-те апостоли означава общо празнуване. Св. евангелист Лука разказва, че Господ Иисус Христос освен дванадесетте Си ученици, които вървяли подир Него, избрал още седемдесет други, които разпратил по градове и села да проповядват словото Му. Той им дал сила да вършат чудеса като доказателство на проповядваната истина и поръчал да не се грижат за житейските си потребности, защото Бог няма да ги остави, а всичкото си внимание да съсредоточат в това – да призовават човеците към вечен живот.
Когато тези седемдесет апостоли се върнали след първата обиколка на своето проповедничество, с радост те казали на своя Учител: „Господи, в Твое име и бесовете ни се покоряват!“ Иисус им отговорил: „Не на това се радвайте, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата!“ (Лук. 10:17-20). Подир възнесението на Господа светите апостоли били укрепени с благодатта на Св. Дух в деня Петдесетница и тръгнали усърдно да продължат делото, което Христос им завещал. Те обиколили градове и села на обширната Римска империя, като проповядвали навсякъде Словото Божие и кръщавали повярвалите. И разбира се, трябвало да претърпят много беди и гонения: евреи и езичници се въоръжили против тях, затваряли ги в тъмници, предавали ги на мъчения и мъченическа смърт, но те всичко понасяли с търпение и твърдост.
Св. апостол Павел пише от името на всички: „Ние гладуваме и жадуваме, ходим голи и ни бият по лице, и се скитаме, и се трудим, работейки с ръцете си. Злословени – благославяме, гонение – търпим, хулени – молим се“ (1Кор. 4:11-13). Ето такъв бил животът на светите апостоли, но осенени от Божията благодат, силата Господня видимо им помагала в техните дела. Изгонени от една страна, те отивали в друга, по който начин самото гонение способствувало да се разпространява Словото Божие. Така християнството бързо се разпространило и закрепвало. И проповедта на апостолите се състояла по израза на ап. Павел „не в убедителни думи на човешка мъдрост, а в проява на дух и сила“ (1Кор. 2:4). Те поучавали не само с думи, но и с примера на своя добродетелен живот, на своята кротост и търпение и особено на своята любов към Бога и човеците. Болшинството от светите апостоли умрели от мъченическа смърт, но извършили безсмъртното дело на Христовата проповед. На 4 януари Православната църква чествува паметта на всички 70 апостоли заедно. Този празник се нарича „Събор на седемдесетте апостоли“. Предполага се, че сред 70-те избрани от Спасителя апостоли са били Иосиф Варсава, наречен Иуст (Деян. 1:23), Иосия (или Иосиф) Варнава (Деян. 4:36, Кол. 4:10), евангелист Лука и Клеопа (Лук. 24:13), Сосфен (по мнение на Евсевий, в „Църковна история“). За да покаже равночестието на всеки от Седемдесетте и за да предотврати разногласия в почитанието им, Православната ни църква е установила тяхното общо празнуване, но паметта на всеки от тях възпоменаваме и поотделно, в определени дни в годината.

Сред тях са: Св. Клеопа, брат на св. Иосиф Обручник (30 октомври, 4 януари) Св. Епафрас (4 януари) Св. Тимотей (22 януари) Св. Онисим (15 февруари) Св. апостоли Архип и Филимон (19 февруари) Св. Филимон, Архип и Апфия (19 февруари, 22 ноември) Свв. Иродион, Агав, Руф, Асинкрит, Флегонт и Ермий (8 април) Свв. Аристарх, Пуд и Трофим (15 април) Св. Марко евангелист, племенник на ап. Варнава (25 април) Свв. апостоли Иасон и Сосипатър (28 април) Св. Алфей (26 май) Св. Карп (26 май) Св. Акила (14 юли) Св. Тадей (21 август) Св. Тит (25 август) Св. Варнава, наричан Йосиф, чичо на ап.евангелист Марко (11 юни) Свв. дякони Прохор, Никанор, Тимон и Пармен (28 юли) Свв. Сила, Силуан, Крискент, Епенет и Андроник (30 юли). Виж също: Св. Андроник (17 май) Свв. Евод и Онисифор (7 септември) Св. Кодрат (21 септември) Св. Ананий (1 октомври) Св. евангелист Лука (18 октомври) Св. Яков, брат Господен (23 октомври Св. апостоли Тертий, Марк, Иуст и Артем (30 октомври) Свв. Стахий, Амплий, Урбан (Урван), Наркис, Апелий и Аристовул, епископи (31 октомври) Св. апостоли Патров, Ерм, Лина, Гаий и Филолог (5 ноември) Свв. Олимп, Родион, Сосипатър, Ераст, Кварт и Тертий (10 ноември) Св. Филип (от Седемте дякони) (11 октомври) Св. Яаков, брат Господен (23 ноември) Св. апостоли Состен, Аполос, Кифа, Тихик, Епафродит и Кесар (8 декември) Св. първомъченик и архидякон Стефан (27 декември) и други.