1116 безработни лица от Варненско, с 58 повече спрямо предходния месец, са постъпили на работа през ноември. На първичния пазар на труда работа са започнали 975 лица. С посредничеството на бюрата по труда от Варненска област 692 лица са постъпили на работа на първичния трудов пазар. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 141 лица. През месеца в заетост са устроени 221 младежи на възраст до 29 години, както и 102 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

Това съобщиха от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – гр. Варна.

През октомври 2017 г. в бюрата по труда от областта са заявени 720 работни места. На първичния пазар са обявени 583 работни места. Hай-много свободни позиции са обявени в сферата на търговията (124 работни места). Следва обявените свободни работни места в секторите „Преработваща промишленост” (98), „Образование” (72), „Хотелиерство и ресторантьорство” (60) и „Строителство” (55). 71,7% от заявените през месеца работни позиции са от работодатели от частния сектор. Бизнесът е обявил  най-много свободни работни места за търговски обекти (продавач-консултанти, касиери, работници, обслужващи магазини). Търсят се също шивачи, както и кадри за хотели и ресторанти, предимно с целогодишна заетост (готвачи, сервитьори, камериери, пиколо). Работодателите от частния сектор са заявили потребности и от помощен административен персонал (технически сътрудници, служители за информация) и машинни оператори на стационарни машини и съоръжения. Постоянно остава търсенето на неквалифицирани работници – за товаро-разтоварна дейност, сглобяване на детайли, зареждане на рафтове, кухненски работници, хигиенисти, общи работници.  По програми и насърчителни мерки за заетост са обявени 11 работни места, а по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 126 работни места.

Равнището на безработица във Варненска област през октомври 2017 г. е 4,47%.  Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта към 31.10.2017 г. е 9946. В сравнение с месец октомври 2016 г., равнището на безработица е с 0,87 процентни пункта по-ниско, а регистрираните безработни във Варненска област бележат значителен спад – с 1936 по-малко. Традиционно през месец октомври се отчита ръст на безработицата в областта спрямо предходния месец. Спрямо месец септември 2017 г. равнището на безработица нараства с 0,64%, а регистрираните в бюрата по труда от областта безработни лица се увеличават с 1420. Същият ръст е отчетен и през октомври спрямо септември 2016 г. Това е в резултат на по-големия брой лица, търсещи посредническите услуги на бюрата по труда след приключване на сезонна заетост в сферата на туризма.

В община Варна броят на регистрираните безработни през октомври 2017 г. е 5188, при 4238 през предходния месец. Равнището на безработица в града е 2,98% и нараства с 0,54 процентни пункта. При сравнение на годишна база, спрямо месец октомври 2016г. равнището на безработица намалява с 0,29%, а регистрираните безработни лица са с 497 по-малко.

RNS