„Корупцията изкривява пазара като създава условия, при които някои фирми инвестират в търсенето на «точния човек» в администрацията, вместо в повишаване на своята конкурентоспособност. Това може и да е достатъчно за адаптиране в местните условия, но е невъзможно да осигури силни  икономически позиции в международен план“.

Това заяви Президентът Румен Радев на организираната кръгла маса по възможностите за ускоряване на икономическия растеж в страната и за насърчаване иновациите в българската индустрия.

В срещата под егидата на Президента участваха представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), Българската стопанска камара (БСК), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговско промишлена палата (БТПП) и Камарата на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Без модернизиране на националната икономика, значително подобряване на бизнес климата и насърчаване на инвестициите в сфери с висока добавена стойност, България не може да бъде конкурентоспособна на останалите страни от региона и да работи за постигането на по-висок стандарт на живот, бе общата позиция на участниците в срещата.

Работодателите откроиха борбата с корупцията, забавеното въвеждането на електронно управление и недостатъчната работна сила у нас, като основни проблеми пред подобряването на облика на страната ни пред инвеститорите.

Държавният глава Румен Радев подчерта, че България продължава да изостава от другите страни от Централна и Източна Европа по редица икономически показатели в рамките на общия европейски пазар. И добави, че сравнението само с ниската база от миналото не е достатъчно, за да се обясни разширяващата се разлика в това отношение.

«Не може да има успешна политика без силна икономика, както и силни икономически резултати са невъзможни без адекватна политика на държавата към бизнеса по отношение на качеството на образованието, административната тежест, борбата с корупцията. Бизнесът също трябва да направи своите изводи за равнището на заплащане на труда и отлива на квалифицирани кадри през последните години», заяви президентът.

Той бе категоричен, че ще продължи да подкрепя българските компании да разширяват  връзките си с търговски партньори, не само от ЕС, а и от Близкия изток и други перспективни региони.