47% по-бедни сме от средния европеец

Българите не просто са най-бедните в ЕС, а реално потребяват с 47% по-малко стоки и услуги от средния европеец. Това сочат данните на Евростат за 2015 г.
Фактическото индивидуално потребление (ФИП) измерва материалното благосъстояние на домакинствата. През 2015 г. ФИП на човек варира в доста широки граници в държавите от ЕС. Най-ниско е потреблението в България – 53% от средното равнище за ЕС, а най-високо е в Люксембург – 137%. Само пет държави от ЕС попадат в най-бедната група, където реалното индивидуално потребление на човек е повече от 30% под средното за ЕС ниво. Това са България (53% от средното за ЕС), Хърватия (58%), Румъния (59%), Унгария (63%) и Латвия (66%).
Основният измерител на икономическата активност е Брутният вътрешен продукт (БВП). Ако страните от ЕС се сравнят по размер на БВП на човек, разликата в богатството е още по-голяма. Най-голям БВП на човек имат в Люксембург – 264% от средното за ЕС ниво, а най-малък е в България – 47%. Така по размер на БВП разликата между Люксембург и България е 5,6 пъти, а между Германия и България е 2,6 пъти. Но тъй като у нас и цените са по-ниски, то разликата във фактическото индивидуално потребление между нас и по-богатите страни в Европа е по-малка. Като ние потребяваме 2,5 пъти по-малко от жителите на Люксембург, и 2,3 пъти по-малко от германците.
В Европа по-бедни от нас са само жителите на Сърбия (46% от средното индивидуално потребление в ЕС), Македония (41%), Албания, Босна и Херцеговина (по 37%).