Предложение за краткосрочни и дългосрочни мерки за спасяването на туристическия бранш в община Балчик направи управителят на 5-звездния комплекс Терма Еко вилидж в Кранево – Максим Секов, изпрати отворено писмо до Правителството, министъра на туризма Николина Ангелкова, до кмета на Балчик – Николай Ангелов и ОбС-Балчик.
В писмото се припомня, че дружеството е инвестирало на територията на Община Балчик средства за построяването на два висок клас хотела, луксозни вили, лентова база за спорт и множество спортни и развлекателни съоръжения, сред които перлата е ледена пързалка с олимпийски размери.
Усилията ни от самото начало са насочени да развиваме целогодишен туризъм на територията на Община Балчик в частност с. Кранево. През последните години въпреки многото трудности успявахме да докажем, че това не е мираж и е възможно, като Ви уверяваме, чс през периода месен октомври до юни дружествата не реализират печалба или са на малка загу ба, но въпреки всичко вярваме, че ако успеем да направим Кранево утвърдена Спа-дестинация ползите ще бъдат за всички, пише в писмото.

ледена пързалка
И се допълва, че през летния период сме работодател на близо 250 човека, а през останалото време персонала е близо 180 човека.
Ето какво още пише в прошението:
Компанията ни категорично подкрепя мерките на Националния оперативен щаб, на Правителството и заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев срещу разпространението на коронавируса. С оглед на създалата се ситуация в световен мащаб с разпространението на COVID-19 и във връзка с обявеното извънредно положение в Република България към настоящия момент всички резервации за месец март бяха анулирани, а за месеците април, май, юни, юли, август и септември постоянно получаваме запитвания за начина на анулиране. За съжаление сме принудени да преустановим работа в обектите, конто стопанисваме.
Като отговорни работодатели към настоящия момент не възнамеряваме да съкращаваме персонал с надеждата, чс положението ше бъде овладяно и ще имаме възможност да се върнем кьм нормален ритъм на работа.
През месец декември по предложение на общинска администрация и с решение на ОбС-Балчик бе повишен драстично туристическия данък в Община Балчик. Въпреки че считахме, че това е нецелесъобразно, тъй като това повишение е само за територията на Община Балчик (например в Общна Варна се запази размера от 2019 г.) и ще затрудни опитите на дружества като нас да развиват целогодишен туризъм – приехме решението, но това което сполетя целия туристически бранш е нешо невиждано до сега и никой не знае до кога ще продължи.
До сега никога не сме се обръщали към Вас с молба за подкрепа и сме си плащали всички такси и данъци в срок, но наистина момента е повече от критичен и става въпрос за оцеляването на туристическия бранш. Сега е времето да покажете държавническо мислене и да предприемете действия по намаляване на туристическия данък в Община Балчик като мярка за спасяването на туристическия бранш в общината.
С оглед на гореизложеното се обръщаме към Вас със следните искания – като дългосрочна мярка да се приеме решение за намаляване на ставката на туристическия данък в Обшина Балчик както следва:
• за месеците октомври – май (нисък сезон) твърда ставка за всички категории в размер на 0.30 стотинки на човек на ден.
• за месеците юни септември (висок сезон) да се върнат ставките, действащи до 2019 г.
Известно ни е че това решение ше влезе в сила от 01.01.2021 г.

Като краткосрочна мярка да се приеме решение за опрощаване на дължимия туристически данък от всички в размер на 50% за 2020 г.