9 месеца НАП – София, няма становище по ревизии, извършвани на Манджукови и техни фирми. Обект на проверките са „Месокомбинат Варна“ АД и Евгения Манджукова – която е собственик на дружеството, но вече като физическо лице.

Мълчанието е факт, въпреки изричните законови разпоредби, според които ревизията е трябвало да приключи с произнасяне най-късно до 28 август. Възможно е зад забавянето да се крие схема на Тони Конста, с официално име по рождение Антон Константинов Оризаров. В същото време НАП изпращат строги уведомления до хора, дължащи 20 лв. за глоба по фиш, който изобщо не е връчен на гражданина.

Припомняме, че през юни е наложена възбрана от Държавен фонд „Земеделие“ за неправомерна получена европейска субсидия над 2 млн. лв. Трети месец няма предприети никакви действия по събирането на задълженията, въпреки наличните активи на длъжниците.

Ситуацията се повтаря с друга от март 2016 г., когато Манджукови получават покана за доброволно изпълнение на същата сума, по същия казус, след което нищо не последва. Дължавата не предприема нищо за събирането, а в същото време търпи санкции от ЕС, които солидарно се плащат от всички български граждани.

Казано по-просто – едни крадат и богатеят, а други им плащат масрафа.

Мълчанието на ДФЗ и НАП е възможно да се дължи на връзките, с които парадира Тони Конста, с официално име по рождение Антон Константинов Оризаров. Според хвалбите си той държи конците на най-високите етажи на властта в България. Засега! Същият твърди в свободното си време, че с организацията си „Морал“ е създал поне по „една спяща клетка“ в редица европейски правителства и е въпрос на време да превземе Вселената. Конста има предостатъчно свободно време, тъй като от длъжността „паркировач на каравани в Испания“ преди 10 г., до момента е „бос“. Издържа го майката на втората жена, от която има дете – сестрата на разстреляния бизнесмен Борислав Манджуков.

Докато НАП мълчи за резултатите от ревизиите на „Месокомбинат Варна“ и Евгения Манджукова, разпраща писма за задлъжнели граждани по ЗДвП. Вместо да прояви интерес към събирането на над 2 млн. лв., агенцията плаши хора с неплатени фишове от по 20 лв. Прави го, въпреки, че в някои случаи фишовете не са връчени изобщо и е пропусната възможността гражданинът да оспори обстоятелствата в него.

На ход е прокуратурата, която трябва да провери работата на конкретно служебно лице от НАП и да установи има ли нерегламентирани контакти между него и Тони Конста, с официално име по рождение Антон Константинов Оризаров или с проверяваната Манджукова.

RNS