RNS.bg сезира Премиера и ресорните институции за застрашения плаж Болата

Сигнал във връзка със състоянието на буните в залив Болата и спешните мерки, които трябва да се предприемат за укрепването им, което като цяло ще съхрани единствения български плаж в престижната световна класация на десетте най-красиви плажове в света, изпрати тази сутрин RNS.bg.

Той е във връзка с подетата инициатива „Можем да съхраним Болата! Да го направим!“

Можем да спасим Болата! Да го направим!

 

Сигналът е адресиран до Премиера, Председателя на НС, народните представители, министъра на МОСВ и областния управител на Добрич. В него се настоява се в рамките на авторитета им като законодателна власт и правомощията им като представители на изпълнителната власт да предприемат спешен оглед и мерки, с които да се извършат укрепителни дейности за съхраняването на последния девствен залив в България – Болата.

Ето част от съдържанието на Сигнала:

„Бе установено, че буната, която е изградена, за да намалява силата на морските вълни е в напреднал процес на разрушаване. Съществуващата дига, която разделя морето от близкото заблатено пространство,  също скоро ще изчезне. Тези две обстоятелства биха отворили път на вълните и на практика морето ще завземе съществуващата плажна ивица и ще я заличи.

Според местните хора до момента грижи за сърханяването на Болата са полагали те самите и съдържател на плажно заведение. След предприетите мерки от страна на МОСВ да се ограничи достъпа на автомобили и хора до плажа, както и затварянето на заведението, природата безпрепятствено оказва своето разрушително въздействие.

За да се преустанови това са необходими спешни мерки по укрепването на дигата и буната.“

%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bb-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0

„Заради широката обществена подкрепа настояваме:

Областният управител на Добрич – като наместник на Държавата в региона, да уведоми всички компетентни органи и да изисква сили и средства за опазването на частта от резервата – плаж Болата

Министъра на МОСВ – като собственик да изпълни задълженията си по грижите и опазването на собствеността си

Групите на парламентарно представените партии – като представители на волята на суверена – българския народ, да лобират и намерят методи и средства за опазването на националното богатство, каквото в случая се явява плаж Болата

Председателят на НС – като ръководител на законодателния орган на РБългария, да предприеме всички възможни действия, използвайки авторитета си, за спасяването на Болата

Премиерът – като върховен ръководител на изпълнителната власт, да разпореди мерки и да следи за изпълнението им до решаване на казуса.“

Към Сигнала е приложен и снимков материал, доказващ тревожното състояние на буната и дигата, предпазващи залива от морето.

На ход са властимащите! В случай, че не бъдат предприети своевременно адекватни действия, ще се използват възможностите на гражданското общество!

RNS.bg