Твърди се, че митинги и протести трябва да са предварително обявени, едва ли не провеждани под строй, вероятно се очаква и съгласуване на съдържането на плакатите и трансперантите. Действително има Закон за събранията, митингите и манифестациите, но той регламентира правото на мирно събиране и правота на изразяване на мнение, които са основни конституционни права на гражданите.

Това каза адв. Михаил Екимджиев в интервю за Капитал.

„Прототипът на гражданското неподчинение за първи път в писмен документ е визиран на 15 юни 1215 г., т.е. преди повече от 800 години в Магна харта. Тогава, изправен пред заплахата от гражданска война, английският крал Джон признава на аристократите и на духовниците някои права, но и нещо повече – ако той самият или назначените от него магистрати нарушат тази харта, бароните имат право насилствено, включително и с оръжие, да се удовлетворят от неговото имущество, от неговите земи, от неговите замъци, като нямат право да посягат само на семейството му. Това именно е първообразът на легитимното гражданско неподчинение, признато от държавата и закрепено в юридически документ, който по мое мнение е най-важният в историята на демокрацията“, обясни Екимджиев.

„После това право от Магна харта е възприето по различен начин в конституциите на Франция и САЩ. Важно е да се отбележи, че правото за носене на оръжие на американските граждани, което ние сме склонни първосигнално да критикуваме, е закрепено в една от поправките на американската конституция именно като право на самозащита, включително въоръжена, и на формиране на въоръжени опълченски отряди, чрез които гражданите да се защитават и срещу собствената си държава, когато тя наруши конституцията“, допълни той.

„Затова при заплахата от COVID американците първо изкупиха оръжията от оръжейните магазини, а ние – тоалетната хартия. Затова е след убийството на Джордж Флойд в Минеаполис под напора на гражданското неподчинение общинският съвет разпусна местната полиция, а тук полицията разтури лагерите на протестиращите граждани. Подобно право на гражданска самозащита имплицитно се съдържа и в чл. 56 от българската конституция. От тази перспектива гражданите имат право на неподчинение винаги когато управляващите нарушат обществения договор, който най-ясно е изразен в конституцията“, коментира адвокатът.

„Гражданското неподчинение по дефиниция е неправомерно, защото то е реципрочен отговор на неправомерни действия на управляващите. Именно затова то не подлежи на нормативна регламентация. Колкото по-репресивни са действията на загубилата легитимността си власт, толкова по-остри могат да бъдат действията на това легитимно неподчинение на същата нелегитимна власт. Чрез тях хората показват, че те действително са суверенът, че са загубили доверие в техните представители във властта и че ситуацията може да бъде нормализирана само чрез незабавни предсрочни избори“, каза още той.

 

Начало