Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия област Добрич, обслужвана от оператор „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД проведе днес – 27 февруари 2020 г., Общо събрание, което бе председателствано от областния управител Красимир Кирилов, съобщиха от пресслужбата на Областна администрация Добрич.

На заседанието не присъства единствено представител на Община Крушари. Но с кворум от 98,44 % то се проведе съгласно законно установения ред. Участие в работата взеха и представители на ВиК оператора – Мария Тодорова /МРРБ/, представител на държавата, Саркис Караджиян – член на Борда на директорите и прокуристът Панайот Панайотов.

Кирилов откри заседанието и по първа точка – отчет за дейността на Асоциацията за 2019 г. предостави думата на секретаря Гинка Бухчева.

Тя запозна членовете на АВиК с дейността през изминалата година – разглеждане на постъпили жалби и сигнали, предоставяне на информация и справки, изисквани от различни институции. Като слаб момент все още в дейността бе посочено забавяне на отговорите по някои от сигналите и жалбите, които постъпват.

Членовете на АВиК единодушно одобриха отчета.

По втора точка отчет за бюджет’2019 представи финансовият експерт Мими Атанасова. Тя посочи, че АВиК за миналата година е разполагала с бюджет в размер на 45 857 лв.,в които са включени и постъпилите през 2019 г. 3000 лв. забавени вноски от две общини за 2018 г.

Посочено бе, че остатъкът в края на годината е в размер на 7 558 лв. След одобряването на отчета за м.г. Атанасова представи проекта на бюджет за 2020 г. на АВиК, като обърна внимание, че тази година вноската на държавата ще бъде в размер на 20 хил. лв. Проектът възлиза на общо 57 142 лв., от които 20 000 лв. – 35 %, са вноска от държавата, а 65 % – процентно вноски от общините, както следва – Балчик – 3 977 лв.; Генерал Тошево – 2 954 лв.; Добрич – 17 828 лв.; Добричка – 4 325 лв.; Каварна – 3 005 лв.; Крушари – 891 лв.; Тервел – 3 165 лв., и Шабла 994 лв. Проектът на бюджета също единодушно бе приет, след което в последната точка от дневния ред кметовете и представители на общините поставиха пред ръководството на ВиК и представителя на МРРБ проблеми с водоснабдяването по малките населени места. Обсъдени бяха възможности за съвместни действия с цел подобряване на водоснабдяването за населението.

В качеството си на представител на МРРБ Мария Тодорова отговори на въпроси, свързани със създаване на държавен холдинг във ВиК-сектора, като подчерта, че капиталът му ще бъде за инфраструктура в цялата страна, тъй като проблеми с има във всички области.

В тази връзка тя се обърна към общините с апел според възможностите си да участват в обновяването на мрежата, като припомни, че с изключение на магистралните водопроводи сега мрежата е публична общинска собственост и те като стопани могат да инвестират в своята собственост.

Тодорова гарантира подкрепа за добричкия оператор от страна на държавата в лицето на МРРБ след създаване на холдинга.