Растящата цифра на бездомници в ЕС придобива критични размери. Това е основният извод в Доклад на Европейската федерация на националните организации, работещи с бездомните.
Финландия е единствената държава, в която проблемът не е толкова сериозен. Във всички останали европейски държави през 2016 г. показателят сериозно е нараснал в сравнение с 2015 г.
Бездомността в ЕС достигна рекордни показатели почти във всички страни-членки, се казва в доклада.
В Австрия бездомните са се увеличи с 28 %, във Франция — с 50 %, в Германия — с 35 %.
Най-напрегната е ситуацията в големите градове – столици в Европа — Лондон, Париж, Виена, Брюксел. Бездомните младежи достигнали до 75 %.