Сдружение Бизнес Агенция и асоциирания стратегически партньор Министерство на икономиката са българската страна в международен проект, който се ангажира с проблемите на застаряващото население в Европа. В него участват общо осем страни – Кипър, Словения, Румъния, Литва, Унгария, Португалия и Чехия.

Европейската популация остарява, което означава, че броят на хората над 65 години се увеличава. Застаряването на населението като тенденция ни изправя пред многобройни социални промени и предизвикателства, за които трябва да се намерят адекватни решения. Същевременно тази тенденция означава възможност за растеж и работни места, тъй като има голям потенциал бизнесът да предлага иновативни решение за домашни грижи.

Проектът HoCare се занимава с проблемите на застаряването на населението. Той има за цел да се подобри прилагането на политики за регионално развитие и програми, които поддържат предоставянето на иновации от участниците в регионалните иновационни вериги. Местните партньори работят в тясно сътрудничество с различни заинтересовани страни от различни сфери, свързани с домашната грижа, както и с договарящите органи на структурните фондове в страните-партньори за подобряване на политиките за финансиране в областта на домашната грижа.

Част от проекта е муждународния тематичен семинар на тема: „Генериране на иновации, прилагайки подхода на иновации, задвижвани от публични институции”. Той е организиран от Националния център за здравни услуги (AEEK) от Унгария и се проведе на 27 и 28 март 2017 в Будапеща. Международният семинар е 2-рото по рода си мероприятие от проекта. 

Проектът HoCare следва подхода на „четворната спирала“, която е модел на иновационно сътрудничество, където потребители, бизнеса, академията и изследователите, и държавните органи си сътрудничат, за да се генерират иновации. Освен партньорите по проекта, в събитията в Мадейра и в Будапеща участваха и представители на заинтересованите страни. Семинарите предлагат множество възможности за обмен на опит и добри практики в областта на иновативни решения за домашна грижа.

По време на семинарите бяха обсъдени възможните начини за трансфер и внедряване на определени проекти, на модели на управление и на стратегически фокус на оперативните програми в 4 интерактивни работни групи. Тези работни дискусии бяха насочени към методи и начини за стимулиране на иновациите в здравеопазването със специален акцент върху неотговорените нужди (в Мадейра) и върху подхода за ”иновации, задвижвани от публични институции (в Будапеща). Международните тематични семинари за домашни грижи, организирани в Мадейра и в Будапеща, разкриха много добри практики в областта на иновативните решения за домашна грижа и допринесоха за обмен на знания и опит между участниците от различни европейски региони. Планирано е да се финализират 27 добри практики, идентифицирани по време на проекта HoCare, които ще могат да се прехвърлят към други региони.

Семинарите бяха предхождани от организиране на местни срещи със заинтересовани лица в страните-партньори за преглед на местните условия и нуждите от иновации в областта на домашната грижа. Срещите ще продължат през целия период на проекта до 2020 г.

Предстои провеждането на трети тематичен международен семинар на тема “Привеждане на иновативни решения в областта на домашните грижи по-бързо до пазара  на 7-8 юни в Лития, Словения.

RNS