Варна ще има дигитален Общ устройствен план

?

Общинската комисия по архитектура взе решение да се приеме „Рамкова програма за прилагане на ОУП на град и община Варна“. Проектът предвижда дигитализация на Общия устройствен план и представлява уеб базирана информационна система. Целта й е да структурира, систематизира и визуализира урбанизационните промени в общината, както и да проследява реализацията на заложените в ОУП урбанистични намеси.

Системата ще осигурява актуална информация за степента на покритие на общината с подробни устройствени планове. Чрез нея ще се проследяват етапите при разработването на ПУП и последователността при създаването на градоустройствената основа на града. Ще съдържа информация за влезли в сила ПУП за зони, в които ще се реализират мероприятия с общински и обществен интерес. Допълнително ще се посочват и обектите с национално, първостепенно общинско и регионално значение, както и свлачищни, ерозионни и абразионни процеси. Функционалността й предвижда търсене по идентификатор, по ПУП, адрес и други ключови думи.

„В момента подобна система функционира за район „Приморски“. Наличните в нея данни ще бъдат интегрирани в новата обща система“, заяви главният архитект на Варна Виктор Бузев. Очаква се дигиталният ОУП да подпомогне работата на общинската администрация. За улеснение на гражданите интерактивната визуализация ще е публично достъпна на сайта на дирекция „АГУП“. Процедурата по публичност на системата ще стартира след решение на Общинския съвет.

Съветниците одобриха и предприемане на действия за отмяна на частична строителна забрана в селищното образувание „Зеленика“. Това ще даде възможност за реализиране както на частни инвестиционни проекти, така и на проекти в интерес на общината за подобряване и изграждане на инфраструктурата.

Територията, за която се отнася предложението, според ОУП е с ниски параметри на застрояване и не предвижда мащабно строителство, обясни арх. Бузев.