Върховният административен съд потвърди решението на Варненския административен съд за това, че увеличеният данък „придобиване на недвижимо имущество“, определен от ОбС-Варна, е незаконен. Всички, които са сключили сделки през периода, в който са платили 3% вместо 2,6% данък, могат да поискат възстановяване на надплатената разлика от Община Варна.

Припомняме, че на 28 декември 2015 г. 32-ма общински съветници увеличават размера на данък „възмездно придобиване на недвижимо имущество” с 0,4%, правейки го максимален за България и максимален според определените границите в закона.

Вносител е Светослав Иванов от ГЕРБ, който обаче не успя да направи финансова обосновка на промяната в Наредба 34, ал.2 от Закона за местните данъци и такси. Липсва и оценка на социалния елемент в промяната. Цялото предложение стъпва на публикация от предния ден в медия, според която през лятото на 2016 г. се очакват много руски туристи във Варна. Част от тях ще решат да си купят имот в морската столица и е добре да платят подобаващо за това, коментира финансовият шеф. В бързането – не за първи път, ОбС пропусна да спази процедурата, която предвижда преди гласуването да има обществено обсъждане.

Точно заради този пропуск решението за увеличаването на данъка бе оспорено от варненецът Христо Радославов.

Съдът е категоричен, че допуснатите нарушения на императивно установените норми по изработване и приемане на предложението за изменение на ал.2 на чл.34 от Наредбата на Общински съвет-Варна, за определяне на размера на местните данъци на територията на община Варна, представляват съществено нарушение на административно производствените правила по смисъла на чл.146 от АПК, които налагат отмяна на оспорения акт.На 27 април тезата му бе потвърдена от Варненски административен съд, а незаконосъобразността му бе потвърдена и от Върховния административен съд на 5 декември 2016 г. Решението на върховните магистрати е публикувано на 26 януари 2017 г. Това решение е окончателно и не подлежи на обжалване. Което на практика означава, че всеки, който е осъществил имотна сделка от 28.12.2015 г. до 26.01.2017 г. и е платил вече незаконния размер на данъка, може да си поиска разликата от общината.

Още през май месец м.г. според Имотния регистър бяха реализирани 5904 сделки. Към днешна дата те са в пъти повече. При средна цена 120 000 лв. на недвижимите имоти, които се продават във Варна, за финализираните сделки само за първите 6 месеца от действието на незаконния размер на данъка,

Общината трябва да върне като взети без да й се полагат поне 2 833 920 лв. за сделките през шестмесечието, изчислиха брокери.

Юристи са категорични, че надвзетото по данък „възмездно придобиване на недвижимо имущество“ в размер на 6%, определен на 28.12.2015 г. до 26.01.2017 г. трябва да върнато на купувачите от Община Варна. Според тях е необходимо да се приложи молба, подробности за сделката и съдебното решение.

RNS