Визитка: Веселин Василев е член на Изпълнителния съвет на Републиканци за България. Той е бизнесмен. Бил е два мандата кмет на Вълчи дол. Завършил е Военна академия „Г.С. Раковски“ и следдипломна квалификация управление на кризи, експерт по национална сигурност и отбрана. Има магистърска степен по „Публична администрация“, „Технологии“ и „Богословие“. Награден с орден за вярна служба под знамената трета степен за справяне с кризи.

  • Господин Василев, в секторните политики на „Републиканци за България“ има раздел, посветен на българите в чужбина.
  • Над 2 милиона българи живеят извън пределите на Родината. Несериозно е те да бъдат игнорирани, както и правата им, които като граждани на РБългария са абсолютно същите, каквито са и нашите. Тези хора са важен национален капитал, който трябва да бъде използван за бъдещото ни развитие в икономически, политически и социален план. Важно е обаче да започнем да водим проактивна политика спрямо тях. Това е възможно само чрез създаването на Министерство на българите в чужбина, което да събере на едно място всички необходими за целта държавни ресурси и да е изразител на политическата воля на държавата да приобщи тези хора. Министърът ще разполага и със законодателна инициатива, за да проведе ключовите за българската общност зад граница реформи.
  • Сравнително често сънародниците ни се оплакват, че не всяка чужда държава им предоставя равни условия с местните?
  • В секторните политики на „Републиканци за България“ е предвидено създаването на фонд за финансиране на проекти на българските общности в чужбина. Всяка година сънародниците ни от чужбина изпращат в България над 1 млрд. евро. Ние смятаме, че е редно да върнем обратно към тях поне 1% от тези средства. Затова предлагаме да бъде създаден държавен фонд, който ежегодно да финансира малки проекти (до 25 000 евро) на българите зад граница на обща стойност от поне 10 млн. евро. По този начин ще допринесем за подобряването на имиджа на страната ни и за засилване на връзката с нашите сънародници.

Планираме създаване на Вазов институт, който работи за съхраняването, развитието и популяризирането на българския език и култура в чужбина. Той ще бъде създаден по вече утвърдения и изпитан във времето модел на работа на институтите Гьоте и Сервантес и ще работи в тясно сътрудничество с бъдещото Министерство на българите в чужбина и културно-информационните центрове на страната.

В рамките на Вазов институт ще бъде изградена и дигитална платформа за обучение. Чрез нея ще дадем възможност на българите в чужбина да изучават майчиния си език, да запазят своята идентичност и да засилят връзката си с родината. Платформата първоначално ще осигурява курсове по български език на всички нива, а на по-късен етап към нея могат да бъдат добавени и други дисциплини като История на България, География на България и др. В края на онлайн обучението ще се издават сертификати, които се признават от българските институции при кандидатстване за българско гражданство.

  • Сега сме в предизборна ситуация. Част от сънародниците ни зад граница даже няма да могат да упражнят своя вот, за пореден път. Какво според Вас е решението?
  • „Републиканци за България“ предвиждаме създаване на условия за електронно дистанционно гласуване на българите в чужбина. България трябва да използва активно политическия, икономически, социален и професионален потенциал на българите зад граница. Необходими са ясни и работещи механизми за включването им в обществено-политическия живот в страната. Това е възможно най-вече чрез създаване на сигурна и надеждна възможност за гласуване първоначално по пощата, а в последствие и по електронен път. За целта ще предложим създаването на 32 МИР – Чужбина, чрез който българите зад граница биха могли да избират свои народни представители в българския парламент.

В момента съществува една голяма несправедливост в българската Конституция. Според нея лицата с двойно гражданство нямат право да се кандидатират за народни представители в българския парламент. В следствие на тази разпоредба, се получава парадокс – 40-годишен човек, който е роден и 35 години е живял в България и от 5 години има и американско гражданство, има право да се кандидатира за американския Сенат, но не и за българското Народно събрание. Смятаме, че чл. 65 от Конституцията дискриминира голяма част от българските граждани и настояваме той да бъде променен, защото в настоящия си вид допринася за изчезването на българската нация.

  • Направихте ли вече конкретни стъпки за реализирането на секторната политика „българи зад граница“?
  • Още преди старта на предизборната кампания, а и в хода й, проведохме серия от беседи с наши сънародници зад граница. Може да Ви звучи странно, но много от тях искат да се върнат и да водят достоен живот в Родината, със семействата и близките си.

„Републиканци за България” ще продължи да работи с всички български общности зад граница, без разграничения между т.нар. традиционни (исторически) общности и нови имигрантски общности, с еднакво по размер и характер държавно отношение към тях. Предвиждаме разкриване на нови културно – информационни центрове в най-големите нови български общности по света.

Дигитализация на голяма част от административните услуги ще ги направи достъпни по електронен път, което ще е в полза на сънародниците ни, които живеят и работят извън България.

Работим за засилване на връзката на българите в чужбина с консулските ни представителства. За целта предвиждаме да създадем възможност за редовни консулски посещения в най-големите български общности зад граница по предварително изготвен и публично обявен график.

Създаването на обществени съвети към дипломатическите и консулските ни представителства ще подобри връзката на държавата в съответната страна и българската диаспора.