6-годишно момченце, което все още не може да артикулира правилно звука „р“, смята докато рецитира стихове. Захар Герман е най-малкият участник в шоуто на канал Россия 1 – „Удивительные люди“ през 2018 г. Той стига до финала.

Захар демонстрира уникални мнеманически способности – умението на човек да запомни, съхрани и възпроизведе нещо, което знае и едновременно с това да смята. Нещо повече, в третия опит детето събира и изважда не просто дълга редица от трицифрени или четирицифрени числа, а да пресметне едновременно две редици събирания и изваждания.

На финала Захар пресмята два задачи, като всяко условие от тях е придружено с творба живопис. Накрай той съобщава резултатите от математическите примери и реда, по който са показани на екрана, докато текат паралелно задачите, назовавайки имената на картините, и авторите им.