Вали топъл, летен, напоителен дъжд. Варненската управа вероятно е в състезания с природата, защото е изпратила водоноска, която да мие улиците.

Някой знае ли за какво е това „упражнение“?