Защо само избрани могат да почиват на плажовете в Евксиноград и правителствените резиденции във Варна, Шабла, Слънчев бряг и Пампорово? Кой и с какво право запази привилегиите на властта от социализма, в ущърб на гражданите?

Тези въпроси са зададени по реда на Закона до достъп до информация от представители на варненската организация на “Демократична България”. Отговорите се очакват от Министерството на туризма и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За това, че гражданите нямат право на достъп до трите плажове край резиденция “Евксиноград” е сезирана и прокуратурата.

Според Закона за устройството на черноморското крайбрежие гражданите имат право на свободен и безплатен достъп до морските плажове. Трите плажа в района на “Евксиноград” не са отдадени на концесия, показва справка в националния концесионен регистър, и затова се управляват от министъра на туризма.

Миналата неделя представители на варненската организация на “Да, България!” опитаха да стъпят на плажовете, но без успех, припомня offnews.

Сигналът в прокуратурата е срещу ограничаването на свободния достъп до плажа. В него се иска държавното обвинение да направи проверка и да преустанови практиката за ограничаване на достъпа на гражданите, както и да потърси отговорност от виновните.

В сигналите до Министерството на туризма и МРРБ се иска ведомствата да установят, дали трите плажа са посочени в специализираната карта, регистър и информационна система по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, както и дали е осигурен свободен и безплатен достъп на гражданите до пясъчните ивици.

Активисти на обединението се обърнаха и към администрацията на Министерския съвет с питане по Закона за достъп до обществената информация за начина, по който гражданите могат да нощуват в представителните правителствени резиденции в Бояна, Евксиноград и Шабла, както и в почивните в Слънчев бряг и Пампорово. Въпросите са затова има ли определена група хора, която има право да ползва тези обекти при условия, различни от обявените на сайта на Министерския съвет, и с какъв акт е определен кръгът на тези хора. В случай на положителен отговор “Демократична България” настоява за копие от нормативния акт, както и за информация от кого и на какви цени се заплащат нощувките на „правоимащите“.