Организирането на занаятчиите във Варна е плачевно. Нямаме камара, реално няма организация, което пък ни пречи да се развиваме и да ползваме помощ от общината и от ЕС.

Това споделя майсторът Тодор Стамболов, който практикува един от най-древните занаяти – плъсти. Това е специфична работа с овча вълна, от която се изработват различни художествени предмети и облекла.

Майстор Стамболов допълва:

Всеки, който иска да практикува този занаят, няма къде да се яви на изпит. Нямаме камара и трябва да търси в други градове. Това не е никак лесно и приятно за никого. Ние имаме желаниеда се открие една камара, която да обслужва бъдещите занаятчии. Липсата на административна организация затруднява творческия процес на мен и на колегите ми. Не мога да разбера защо всеки път, когато сме опитвали да се регистрира такава камара, се среща една стена и не се получава. Би трябвало общината да помисли малко за хората, които желаят да се занимават със занаятчийството като професия и да уредят този въпрос. Варна е голям град. Морска столица.

Има опити на Община Варна да концентрира занаятчиите на определени места, така че те да са лесно достъпни за варненци и гостите на града. Правят се хубави базари на атрактивни места. В момента, до колкото знам има само едно място с няколко магазина, в които е съсредоточена занаятчийската дейност. Добре би било в района, в който се намираме да бъде организирано ново средище. Районът в началото наул. „Дебър“ е лесно достъпен, на пътя на сериозен трафик от хора и би било еднакво полезно за всички, ако тук има занаятчии. Преди години и на съседната улица „Направи си сам“ имаше такава дейност.

Познавам доста хора, които имат желание да се издържат чрез професионално упражняване на занаяти. Но, пак опираме до камарата. Ние не можем да работим без документ, а издаването му е предшествано от курсове и изпити.

Що се отнася до занаята плъстене, той е един от най-древните и приятни занаяти, който е релаксиращ. Когато се съсредоточиш в тази дейност се откъсваш от реалността и това действа много успокояващо на психиката и тялото. За това е изключително важно всеки, който иска да го упражнява. Плъстенето е голямо изкуство. С него, което е два вида – мокро и сухо. Първото се прави с иглонабиване, а второто с вода и сапун.

Основно с плъстенето е изработката на топки от вълна. Ще Ви демонстрирам сухото плъстене: взема се парче вълна, връзва се по средата и единият край се увива около възела, след това с иглата почва да се набива. Когато нишките се преплетат се прави същата процедура с втория край. Набиването с иглата продължава докато парчето вълна придобие желания от нас вид и форма.

Топчето е основна фигура, защото от него и след малки модификации може да се направят най-различни елементи. Топчето е с различна твърдост в зависимост от това за какво ще бъде използвано. Бялата вълна може да се оцветява в зависимост от изделието, за чиято изработка ще бъде използвана.

С плъстенето основно се правеха предмети от националния бит. Сега вече преминаваме към арт изпълнения. Тук можете да видите освен традиционните елементи, да се занимаваме и с чисто изкуство. Възможностите на плъстенето са невероятни. Само който не го е почнал, не го е разбрал това. От естествена вълна може да се направи всичко. Могат да се направят арт-предмети, лица на хора, картини, икони, символи на българската идентичност, фигури на животни. Едно от най-важните неща е, че материалът е естествен, лесно се обработва, приятно е и всеки, преминал през курсовете за придобиване на елементарни умения може да развие собствената си фантазия. Повечето хора, започнали да практикуват плъстене, не се отказват. Развиват се и правят невероятни неща.

След като имам майсторско свидетелство от Националната занаятчийска камара и то се регистрира в Агенцията по вписванията, мога да развивам тази дейност и да обучавам други в нея. Има различни нива – за начинаещи, за напреднали, за арт-изпълнения.

При мен са идвали учителки от детски градини, които са ми предлагали да покажа дребни неща на децата, които могат да правят малчуганите. Така те могат да разберат дали имат талант и дали им харесва да се занимават с плъстенето. Колкото повече хора се занимават с него толкова по-бързо той ще се популяризира и развие и ще премине на друго ниво. Преди плъстенето е било само с рационална насоченост, а сега може да бъде изкуство от уникати.

Изложения на изделия по метода на плъстенето се правят не само в България, а и зад граница – в Германия, Франция, Австрия и САЩ. Който може да впечатли и да пробие – нека го направи. Това е успех.

Много важно е междувременно хората да разберат колко труд се влага в едно изделие, за да имат реална преценка за стойността му. А, най-важното е, че ако опитат, повечето хора ще разберат колко релаксираща е тази практика и сами ще искат да използват този дар Божи.