Цeнтpaлният иcтaнбyлcки плoщад „Тексим“ се изпълни с незапомнено множество снощи. Хиляди протестираха за равни права на жените в Турция – в обществения и политически живот, против дискриминацията и насилието.

Според официални данни българската жена от години получава доста по-ниско възнаграждение от мъжете в равни позиции и еднакви професии. Всяка четвърта жена у нас е жертва на домашно насилие. Реалната цифра е много по-висока. Често в България не назначават майки, а бременни жени биват уволнявани, за да не плащат работодателите болнични. Традиционно за една и съща позиция се предпочитат мъже, а не жени, дори в случаите, в които тя е показала по-висок резултат на конкурс.

Всичко това очевидно не е било повод за каквато и да е публична изява или защита на правата на българката, дори и на празника й – 8-ми март.