Община град Добрич ще въведе нова електронна система за платено паркиране в определените за тази цел места, след санкцията на Общински съвет град Добрич. Какво трябва да знаят гражданите?

Работното време на зоните за платено паркиране е от 08.00 до 17.00 часа. Цената за 1 час престой е 1.00 лев с включено ДДС. Начинът на плащане е:
1. Самотаксуване със SMS;
2. Електронен талон за кратковременно паркиране;
3. Мобилно приложение.
– Клиентите на Българските мобилни оператори могат да заплатят престоя си в Зоните за платено паркиране, чрез изпращане на SMS, съдържащ държавния регистрационен номер на автомобила, на кратък номер 1358. С един SMS, Вие заплащате 1 час престой в Зоните за платено паркиране. Стойността на самия SMS се определя в съответствие с конкретния тарифен план към Вашия мобилен оператор. SMS за самотаксуване следва да бъде изпратен веднага, след паркиране на автомобила на паркомясто в Зона за платено паркиране. Системата автоматично ще върне отговор чрез SMS за статуса на заявката за паркиране.

Проверявайте съдържанието на SMS, който трябва да съдържа държавния регистрационен номер на автомобила: Пример: ТХ 1234 АВ

– Електронен талон за кратковременно паркиране – Всеки гражданин или гост на Добрич може да закупи електронен талон за кратковременно паркиране от магазини/търговски обекти, обозначени със знак, че това е обект за разплащане в брой на паркиране в Синя зона. Обектите за плащане в брой ще бъдат отбелязани във виртуална карта, която ще бъде публикувана в интернет – страницата на Община град Добрич – www.dobrich.net.

– Мобилното приложение дава възможност за избиране на период за паркиране между 1 и 8 часа. Също така можете да запазите номерата на различни автомобили за бърз достъп.

Друг вид паркиране и месечни абонаменти:
Платено паркиране по постоянен и настоящ адрес – Цената за паркиране в режим на паркиране „Платено паркиране по постоянен и настоящ адрес“ е 18.00 лева с ДДС. Ползва се 10% отстъпка при предплащане за 12 месеца – 198.00 лв. с ДДС. Необходимото заявление ще може да се изтегли от www.dobrich.bg
Месечен абонамент МПС, за което е заплатена такса „Месечен абонамент“ може да спира неограничен брой пъти и за неограничено време в зоните за платено паркиране. Цената за месечния абонамент е 100 лева с ДДС на месец. Ползва се 10% отстъпка при предплащане за 12 месеца.
Месечен абонамент за район – МПС, за което е заплатена такса „Месечен абонамент за район“ може да спира неограничен брой пъти и за неограничено време в рамките на един избран от него район. Цената е 60 лв. с ДДС. Може да се ползва 10% при предплащане за 12 месеца.

Служебен абонамент – На улици, площади, паркинги и други терени общинска собственост, може да се въвежда режим на паркиране „Служебен абонамент“ срещу заплащане от собственици, позлватели и/или наематели на нежилищни имоти. Разрешените места за паркиране се сигнализират по разбираем начин, указващ че паркомястото е платено „Служебен абонамент“. Сигнализирането и маркирането се извършва от ползвателя за негова сметка, посредством съответния пътен знак и по желание с подвижна преносима табела. Цената за „Служебен абонамент“ е 90.00 лева с ДДС за един месец. 10% отстъпка при предплащане за 12 месеца.

Всички необходими документи като заявления и др, както и условията за платено паркиране ще бъдат публикувани на интернет – страницата на Община град Добрич – www.dobrich.bg