Започна приемът на предложения за удостояване с награда „Варна“ в областта на културата. Крайният срок за подаване на документите е 31 март 2023 г. Номинации, постъпили след тази дата, няма да се разглеждат. Това напомнят от постоянната комисия “Култура и духовно развитие” към Общински съвет – Варна, до която трябва да са адресирани писмените предложения.

Право на участие в конкурса имат отделни творци и творчески колективи. Номинации за отличаване на произведения на творци и творчески колективи, дейци на културата и институции могат да правят творчески съюзи и сдружения, организации, граждани.

Документите, които се изискват, са: мотивировка на кандидатурата в размер до две машинописни страници; кратки биографични данни на автора (твореца или творческия колектив), както и авторски материал или презентация на произведението.

Награди “Варна” се връчват за ярки постижения в областта на културата за 2022 година на творци и творчески колективи за конкретно произведение, реализирано на територията на града, или художествен факт с траен характер и реален принос за културния живот на Варна. Присъждат се девет награди – по една в следните области: литература, изобразителни изкуства, театър, опера, музика, танц, кино, архитектура и  журналистика.

Съгласно статута на отличието голямата награда “Варна” е една и се дава за цялостно творчество и изключителни постижения и принос в националната култура на творец, живял и творил във Варна, или на творчески колектив и културен институт, работещ на територията на общината.

Награда “Варна” е признанието на гражданите на общината към творците и дейците на културата на Варна за техните творчески постижения през годината и за заслугите им в развитието на българската национална култура и за издигане равнището на духовния живот на града. Призът е форма на стимулиране на най-обещаващите интересни явления в областта на културата, таланта и творческата активност в контекста на спецификата на културната среда на община Варна.

Пълния текст на съобщението на ПК „Култура и духовно развитие“ можете да видите ТУК.