На 12.09.2022 г. стартира електронната система за централизирано управление на платените зони за паркиране в Община град Добрич. Ето какво трябва да знаят гражданите:

1.            Запазва се обхвата на съществуващите зони за платено паркиране, като е извършено допълнителното им разпределение/групиране в 7 района.

2.            Работното време на зоните е от 08.00 до 17.00 часа. Цената за 1 час престой е 1.00 лев с включен ДДС. Начинът на плащане е САМОТАКСУВАНЕ чрез:

∙             SMS на номер 1358;

∙             Електронен талон за кратковременно паркиране, закупен от търговски обект;

∙             Мобилно приложение Mobzzo;

∙             Заплащане на абонамент – месечен или годишен, съответно за цялата действаща зона за платено паркиране или за отделен район от нея:

∙             Заплащане на специален абонамент – служебен или по местоживеене.

3.            ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ РАБОТАТА НА КАСИЕРИТЕ, ТАКСУВАЩИ ПРЕСТОЯ НА АВТОМОБИЛИ ПО ЗОНИТЕ. Задълженията на служителите от ОП „Паркинги и пазари“ се състоят в извършване на КОНТРОЛ по самотаксуването. Те могат да ви помогнат с правилното изпращане на SMS, попълването на данни в Mobzzo или да ви упътят до най-близкия търговски обект за закупуване на електронен талон.

4.            Не е необходимо в автомобила да се поставя касов бон, разписка или друго доказателство за извършено плащане – регистрацията и проверките се извършват електронно.

5.            Спрямо паркиралите автомобили, за които не е заплатен престой се прилага принудителна мярка – поставяне на техническо средство/скоба. Освобождаването на автомобила се извършва след заплащане на санкция 20 лв. и таксуване на нерегламентирания престой с 1 лв. на започнат час.

Условия за престой в зоните за платено паркиране   

1. Клиентите на Българските мобилни оператори могат да заплатят престоя си в Зоните за платено паркиране, чрез изпращане на SMS, съдържащ държавния регистрационен номер на автомобила, на кратък номер 1358.

С един SMS, Вие заплащате 1 час престой в Зоните за платено паркиране. Стойността на самия SMS се определя в съответствие с конкретния тарифен план към Вашия мобилен оператор.

SMS за самотаксуване следва да бъде изпратен веднага, след паркиране на автомобила на паркомясто в Зона за платено паркиране. Системата автоматично ще върне отговор чрез SMS за статуса на заявката за паркиране. Проверявайте съдържанието на SMS, който трябва да съдържа държавния регистрационен номер на автомобила: Пример: ТХ 1234 АВ

2. Електронен талон за кратковременно паркиране – Всеки гражданин или гост на Добрич може да закупи електронен талон за кратковременно паркиране от магазини/търговски обекти, обозначени със знак, че това е обект за разплащане в брой на паркиране. Обектите за плащане в брой ще бъдат отбелязани във виртуална карта, която ще бъде публикувана в интернет – страницата на Община град Добрич  – www.dobrich.bg.

3. Мобилното приложение дава възможност за избиране на период за паркиране между 1 и 9 часа. Също така можете да запазите номерата на различни автомобили за бърз достъп.

4. Друг вид паркиране и месечни абонаменти:

Платено паркиране по постоянен и настоящ адрес – Цената за паркиране в режим на паркиране „Платено паркиране по постоянен и настоящ адрес“ е 18.00 лева с ДДС.

Годишният абонамент е 198.00 лв. с ДДС. Необходимото заявление ще може да се изтегли от www.dobrich.bg

Месечен абонамент

МПС, за което е заплатена такса „Месечен абонамент“ може да спира неограничен брой пъти и за неограничено време в зоните за платено паркиране. Цената за месечния абонамент е 100 лева с ДДС на месец. Годишният абонамент е 1100 лв. с ДДС.

Месечен абонамент за район – МПС, за което е заплатена такса „Месечен абонамент за район“ може да спира неограничен брой пъти и за неограничено време в рамките на един избран от него район. Цената е 60 лв. с ДДС. Годишният абонамент е 660 лв. с ДДС.

Служебен абонамент – На улици, площади, паркинги и други терени общинска собственост, може да се въвежда режим на паркиране „Служебен абонамент“ срещу заплащане от собственици, позлватели и/или наематели на нежилищни имоти. Разрешените места за паркиране се сигнализират по разбираем начин, указващ че паркомястото е платено.

„Служебен абонамент“. Сигнализирането и маркирането се извършва от ползвателя за негова сметка, посредством съответния пътен знак и по желание с подвижна преносима табела. Цената за „Служебен абонамент“ е 90.00 лева с ДДС за един месец.  Годишният абонамент е 990 лв. с ДДС.

Всички необходими документи ще бъдат публикувани на интернет – страницата на Община град Добрич – www.dobrich.bg