Грубото погазване на гражданските права, създаването на извънредни съдилища и успешните опити на прокуратурата да влияе върху работата им, както и да се меси в законно регламентирана проверка от висшестоящ съд, говорят за тръгване на законодателството в тоталитарна посока, а това е нещо недопустимо за държава, членуваща в ЕС.

Това пише в отворено писмо, подписано от 70 български адвокати по повод безпрецедентното законотворчество на 44-ото НС по инициатива на председателя на правната комисия Данаил Кирилов.

Юристите са категорични, че последните промени в антикорупционния закон – правото изпълнителната власт да уведомява с 48-часа закъснение гражданите за арест на близките им и безкрайния във времето срок за проверка за незаконно придобито имущество, сочат, че декларираната с него цел не е реалната и че той ще се явява „бухалка“ срещу неудобните.

Те припомнят, че „надскачането“ на тълкувателните решения на ВКС с експресни законодателни промени на управляващото мнозинство нямат аналог и никой от правистите не разбира нито правната им, нито житейската им логика.

rns вече описа, че с услужливостта на Данаил Кирилов се погазват европейските закони и българската Конституция.

 rns