В детските градини на Община град Добрич през новата учебна година ще се възпитават, обучават и социализират 2174 деца разпределени в 85 групи.                                              

За първи път 470 деца ще прекрачват прага на детските градини. За миналата учебна година 2021/22  общия брой на децата е бил 2173.

С освежени и ремонтирани сгради детските заведения в Добрич ще посрещнат своите деца.

Ремонти са извършени в:

ДГ № 8 „Бодра смяна“- освежени всички занимални, кухни и коридори

ДГ № 12 „Щурче“- извършен е ремонт на ВИК, извършен ремонт на отоплителна инсталация, смяна на част от дограмата

ДГ № 17 „Първи юни“- монтирана нова ограда, изградена е и нова спортна площадка, монтирани 3 броя нови спортни съоръжения

ДГ № 18 „Дора Габе“- измазани са козирките на терасите, боядисани занимални и коридори

ДГ № 20 „Радост“- ремонт на ВИК, основен ремонт на част от занималните и боядисване

ДГ № 23 „Звездица“- монтирана нова ограда,  предстои частичен ремонт на покрив в  сградата на ул. В Търново

ДГ № 25 „Весела“- монтирана нова ограда и  извършен ремонт на мръсна канализация на сградата в ЖК Дружба, частичен ремонт на физкултурен салон на сградата в ЖК Добротица. В  детската градина в  ЖК.Дружба предстои монтиране на спортен уред за деца с СОП

ДГ № 26 „Звънче“- извършен е ремонт на покрив/хидроизолация/ както и на ВИК, шпакловани, измазани и боядисани козирките на централен вход

ДГ № 27 „Славейче“- монтирана  нова ограда, шпакловане н и боядисване на кухненски блок и занимални помещения

ДГ № 32 „Зорница“- ремонт и подмяна на дограма в кухненски блок, боядисване на занимални и други помещения

Във всички детски градини се извършват ремонти на здравните кабинети, в които ще бъде доставено и ново оборудване.

Отоплителната инсталация във всички детски градини е в изправност.

Доставени  са необходимите учебни помагала за всички деца от всички групи.