Гербът на село Варна представлява заострен в долната си част целен правоъгълен хералдически щит, ограден с жълта линия.

В центъра е главната фигура – житни класове, разположени в кръг на фона на слънчеви лъчи, които символизират главната дейност на хората в района и тяхното богатство.

Вътре в кръга се намира историческият паметник „Кесене“: белият цвят показва радостта и чистотата,  благородството и справедливостта.

Зеленият фон на хералдическия щит символизира природата на района. В основата на герба се намира орел, който показва красотата и величието на степите.