Общинските съветници от ГЕРБ-СДС в Добрич са подали сигнал до КПКОНПИ във връзка с имот, обект на докладна от кмета Йордан Йорданов, чийто съсобственик е на майката на градоначалника. Съветниците искат да се установи има ли конфликт на интереси в действията на кмета и корупционни практики при покупката на терена и при входираното искане за смяна на статута му. Междувременно самият Йордан Йорданов, който е вносител на докладната, предизвикала скандала, е заявил, че ще поиска отмяна на решението на ОбС. Същото е малко непоследователно, след като докладната беше решена в пълнота от съветниците – те решиха това, което се искаше от тях. А, това би трявало да удовлетворява Йордан Йорданов.

Това стана ясно на пресконференция, дадена от представители на ГЕРБ и СДС в ОбС, която се проведе по-рано днес.

Историята на кратко е следната:

• На 19 септември кметът на Добрич внесе проект на решение на ОС, с което поиска частично изменение на обшия устройствен план на Общината за имот, собственост на дружеството „СОЛ ИНВИКТУС 444“ ЕООД. Съдружник в това дружество е „ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ТЕРА“ ЕООД с едноличен собственик майката на кмета Даниела Георгиева. След изменението имотът вече може да се ползва за енергийни производства. Тоест, за изграждане на фотоволтаична централа, ако се съди по техническата документация.

• Имотът е бил общинска собственост до 2021 г. и е бил определен като земеделска земя. Площта му е 1 222 687 квадратни метра. Цената, на която е придобит, е 1 447 050 лв. Тоест, за 1,2 лв. на квадратен метър.

• От името на групата на общинските съветници на ГЕРБ-СДС в ОС в Добрич беше подаден сигнал до КПКОНПИ за установяване на корупция и конфликт на интереси при сделката с този имот, последвалото изменение на общия устройствен план и смяната на предназначението на имота.

• Освен очевидните факти, в сигнала е посочено, че кметът е участвал в подготовката и е вносител на докладната записка. Това до момента не е било практика при изготвяне на проекти за решения на ОС. Може би заради това е избрана последната сесия на ОС, а докладната записка не е придружена с документ за собственост на имота и данни за собственика му.

• Това само засилва съмненията, че продажбата и промяната на статута на имота са направени за лична облага на член от семейството на кмета. В случая – майка му Даниела Георгиева. До този извод са стигнали съветниците, които безхаберно или удобно са одобрили скандалната сделка – продажба на огромен терен в град Добрич на открит търг, при смешна начална тръжна цена от 1 лв. на квадатен метър и само с един участник в него. Същият придобива парцела с една стъпка за смехотворните 1 лев и 20 стотинки на квадратен метър. Всичко това не прави впечатление на съветниците и те одобряват сделката, превръщайки я във факт, нищо, че тя категорично ощетява данъкоплатците. Още повече, че цените на подобни имоти се търгуват за по 20-30 лева на квадратен метър.

• В сигнала до КПКОНПИ общинските съветници са поискали проверка дали няма нарушения на няколко членове на ЗКОНПИ, включително за правото на висши лица, заемащи публична длъжност, да участват в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или постановяването на актове, да изпълнява контролни или разследващи функции или да налага санкции в частен интерес.

• На брифинг в офиса на ГЕРБ-Добрич днес част от хората, подписали сигнала, обясниха, че няма нищо предизборно в действията им. Сигналът е подаден веднага, щом информацията е станала публична, каквото е задължението на всеки гражданин и техните представителите в местните парламенти. Дори напротив. Кметът на града използва наближаващите избори като параван за прокарване на съмнителни решения за потенциална лична облага.

Междувременно стана ясно, че кметът ще върне решението на ОбС за смяната на статута на терена, който е съсобственост на фирмата на майка му. Градоначалникът има право на такова решение по закон. То се прилага когато е преценил, че решението е нецелесъобразни или незаконосъобразни. Според юристи ще е трудно да се обясни защо кметът входира докладна, исканията в нея са напълно удовлетворени от ОбС и по-късно преценява, че решението противоречи на правилата до степен, че го отменя.