Всяко второ семейство в Добруджа е свързано със земеделието и се вълнува какво се случва в сектора. Ние чуваме гласа както на местните фермери и производители, така и на тези от останалата част от страната. Затова предлагаме изцяло нова програма в тази сфера с мерки, които веднага да им дадат глътка въздух.

Най-важното, което искат земеделците, е да бъдат гарантирани коридорите на солидарността към трети страни за произведената в Украйна селскостопанска продукция наистина като транзитни, а не като коридори за реализация на пазара в ЕС. С това пазарната среда за търговия със суровини в Източна Европа ще се нормализира.

За да избегнем големия скок в цените на стоките от производител до потребител, ще подпомагаме късите вериги за доставка и местните пазари за стимулиране на директните продажби, включително онлайн, в секторите „Мляко и млечни продукти“, „Месо“, „Плодове и зеленчуци“, „Биологично производство“ и „Пчелен мед и пчелни продукти“. На европейско ниво ще работим за изравняване на директните плащания до края на периода. Ето и част от останалите ни предложения за сектор „земеделие“:

Разработване на национална програма за осигуряване на временна заетост в земеделието и за ученически и студентски стажове. Нормативни промени за осигуряване на работна ръка в земеделието.

Модерно и ефективно напояване, като ремонтираме напоителни канали, помпени станции, водохващания, язовири, обекти за отводняване и т.н. С това ще гарантираме 40% по-малко потребление на вода за напояване, 30% намаление на риска от бедствия, както и увеличаване на поливните площи с 1 млн. дка.

Намаляване на административната тежест за земеделците, включително при сертифициране на биопродукция чрез нова електронна система.

Преструктуриране на държавните помощи и обособяване на отделен бюджет за подкрепа на биологични и екологосъобразни практики.

Насърчаване на консумацията на биопродукти и включването им в менютата на детските градини, училищата, здравните заведения и социалните услуги.

Създаване на системи за управление на количеството на водите, за измерване нивото на язовирите, за наблюдение на екологичния отток в реките и за контрол на иззетите водни количества.