Добрият диалог е предпоставка грижата за хората с увреждания да бъде непрекъснато надграждана. Политиките за тази част от обществото трябва да ни консолидират. За това говорихме с представителите на Националния съвет за хората с увреждания. За нас е важно те да усещат подкрепа от държавата независимо от политическата обстановка. Затова в предишното НС приехме предложение хората с изтекло ТЕЛК решение да продължат да получават пенсиите си до издаване на ново.

Това припомни Деница Сачева – водач на листата с кандидат-депутати от ГЕРБ-СДС в Добрич, на среща с граждани. И допълни:

„В предизборната ни програма има конкретни мерки как да подпомогнем интеграцията им в обществените и икономическите процеси на страната. Ще се стремим да създаваме по-достъпна среда чрез предоставяне на висококачествени помощни технически средства. Ще усъвършенстваме програмите за трудова заетост чрез данъчни облекчения за работодатели, които осигуряват дистанционна или почасова заетост, включително на безработни родители на деца с увреждания.

Нашето разбиране е, че хората с увреждания имат нужда както от финансова помощ, така и от социални услуги. По тази причина извеждаме като приоритет осигуряването на достатъчно и добре квалифицирани кадри за тези институции. Ние бяхме първите, които обърнаха сериозно внимание на приобщаващото образование в училищата. То ще продължи да бъде акцент в бъдещите ни действия, за да осигурим благоприятна среда и подкрепа за личностно развитие на всяко дете.“