Изчаках кандидат-премиерът собственоръчно да размаха по телевизиите папката си – така наречената „дисертация“ и дипломата си от ВАК (Висша атестационна комисия) за присъдената му научна степен доктор, за да завърша разкритията си.

На дипломата се чете:*** Пламен Николаев Николов *** Диплома No/дата: 29412 / 31.12.2004**** утвърдено с Протокол No/дата: 13 / 18.10.2004В регистъра на Висшата атестационна комисия това се вижда на линк под № 30724 https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/30724

Но в самия регистър данни за номер на диплома и нейна дата няма, няма и данни за протокол и дата на защитата – няма ги освен на размахания пред обективите лист от кандидат-премиера.

Защо ги няма? Защото тези данни са данни на друго лице!

*** Пламен Николов Николов*** Диплома No/дата: 29412 / 31.12.2004**** утвърдено с Протокол No/дата: 13 / 18.10.2004 е защитил своята дисертация със същия този номер на диплома, издадена от същата Висша атестационна комисия на същата тази дата и същата година, със същия протокол и съответно същата му дата и година.

В регистъра на Висшата атестационна комисия това се вижда на линк под № 47798 https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/47798.

Имаме две различни лица, които не само са с различни бащини имена – едното Николов, другото Николаев, но са и посочени на два съвсем различни линка в огромния масив информация (близо 70 000 имена, които проверих) – с една и съща диплома от една и съща дата и един и същи протокол от една и съща дата на иначе различните им дисертации…

В своето официално становище Министерството на образованието и науката посочи, че номерът на дипломата на Пламен НИКОЛАЕВ Николов е посочен ЕДИНСТВЕНО в друг документ – за нуждите на Народната библиотека.

Т.е. проверката не е открила каквито и да е документи за нея ТАМ, КЪДЕТО ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ГИ ИМА – в архива на Висшата атестационна комисия.

Освен това пак ще повторя онова, на което не обърнахте внимание, когато го написах в предишен пост: в дипломата на кандидат-премиера е посочено като орган, пред който е защитил и който е одобрил дисертацията му: „научна комисия 12”ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ„Научна комисия 12” е „Научна комисия по животновъдство и ветеринарна медицина” ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ Тя има специализирани научни съвети по: *развъждане и селекция на селскостопанските животни*системи на отглеждане и производство на животинска продукция*мляко и млечни продукти*заразни и паразитни болести по животните и безопасност на храни от тях*морфология, физиология и незаразна патология на животнитеВ нея няма какъвто и да съвет, да го наречем по „философия на говедата“ за защита на дисертации и научни степени.

Няма как, просто няма как дори и като хипотеза Пламен Николаев Николов да е защитил тема по философия в комисия и съвет по животновъдство.

Следващата поред комисия – № 13, е тази по философия.

Май са сбъркали номера – този на комисията са го написали за номер на протокола.

Ювелири на ментата били!

Нищо подобно!

ГРИРОР ЛИЛОВ