Със Заповед № РД-01-1147 от 13.10.2021 г. от 15.10.2021 г. се въвежда дистанционна форма на обучение за част от учениците в област Добрич. Мярката е продиктувана от плавния и постоянен ръст на регистрираните и проучени случаи на заболели от Sars-Cov-2.

Припомняме, че на 12.10.2021 г. областният управител Васил Карапанчев свика и проведе заседание на Областния координационен щаб към Областния съвет по здравеопазване. В рамките на заседанието секретарят на Щаба и директор на РЗИ Добрич д-р Светла Ангелова представи актуална информация за заболяемостта на територията на област Добрич и заетостта на легловата база.

От отчета стана ясно, че ежедневно лавинообразно расте броят на карантинирани заради констатирани положителни случаи на коронавирус в образователната сфера.

Единодушно членовете на ОКЩ одобриха въвеждането временно – до 30.10.2021 г., на дистанционна форма на обучение за учениците от пети, шести, осми, девети, десети и единадесетите класове от училищата и гимназиите в областта.

Заповедта е съгласувана с главния държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев.