Учредителят на Българска асоциация по дермато-онкология  (БАДО) д-р Ива Гаврилова спечели Годишната наградаМОРЕ за принос в българската клинична онкология. Отличието бе връчено в рамките на Деветата национална научна конференция по онкология, която събра в Златни пясъци най-изявените лекари и научни работници в областта на карцинома на гърдата и невроендокринните тумори от България, Австрия, Португалия, Холандия, Гърция.

Наградата се присъжда за 5-ти път и включва почетна статуетка „Венец на дързост“ и стипендия за продължаващо обучение по клинична онкология.

1

Д-р Ива Гаврилова (на снимката) е хирург в Клиниката по дерматология на Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология в София. Завършила е Медицинския университет, гр. София през 2005 г., а през 2015г. придобива специалност по обща хирургия.

От началото на 2016г. до момента специализира пластична и реконструктивна хирургия във Франция – в най-реномираната университетска болница „Сент Луи“ – Париж, в Онкологичния център – Лион, Клиниката по пластична и реконструктивна хирургия „Шато дьо ла Майе“ – Версай и болница „Бизе“ в Париж, къдетоима щастието да се учи от световноизвестните пластични хирурзи проф. Дарина Кръстинова и проф. Франсоаз Фирма.

2

През 2018г. д-р Ива Гаврилова придобива научна степен „Доктор“ по специалност „Онкология“  на тема: „Редки злокачествени кожни болести: анализ и оценка на моделите на терапевтично поведение  и критерии за експертен център в България“.

Д-р Гаврилова е трето поколение хирург онколог и упражнява  професията си с много любов и желание за иновации.

От 2006г. членува в  клуб „Млад Онколог“. Тя е един от учредителите на Българска асоциация по дермато-онкология, която обедини водещи български демартолози, онколози и изследователив областта на дерматологичната онкология.

БАДО съдейства активно за развитието на младите специалисти по дермато-онкология и работи за подобряването на клиничните и лабораторните изследователски дейности в областта на рака на кожата, ранно откриване, клинична диагностика и експериментални изследвания.

rns