Нека господин Деан Дуков да обясни на колегите си – собственици на заведения в Каварна, как беше пуснато в експлоатация и работи без проблеми неговото „При кмета“. Няколко години определени хора не искат да разберат, че в държавата има закони, а общината нито има безкрайни правомощия, нито може да работи извън правилата. Както и, че при всяко несъгласие за действията на която и да е институция в РБългария е предвиден съдебен контрол и всеки има право да се възползва от него.

Това заяви пред rns.bg кметът на община Каварна – Елена Балтаджиева, по повод коментари от ангажирани в бизнеса със заведения, че пречи на развитието им.

По повод коментарите за все още неприключила проверка на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, кметът заяви, че тя не е инициирана от  нея, в качеството й на кмет, а се извършва в резултат на подадени два сигнала в община Каварна, които са изпратени до различни държавни институции. Това са МРРБ, Приемна на президента, Министерство на туризма, Омбуцмана на РБ, РДНСК и други. В сигналите са посочени конкретно над 15 търговски обекта, за които се твърди, че заемат и са разположени неправомерно върху публична общинска собственост.

Цитираните институции изискваха от община Каварна своевременна информация за предприетите действия и съответно резултати.

„С моя заповед без формирана комисия, която в кратки срокове извърши проверки на място и по документи. Комисията установи, че заведенията са разположили обектите си в нарушения на закона върху публична общинска собственост без разрешение за поставяне ил и с изтекло разрешение и без договор за наем с общината. Други обекти макар и преместваеми са надвишили надвишената им площ като според закона представляват строежи. За констатираните нарушения бяха изготвени актове, които са връчени на нарушителите и съответно заповеди за премахване на незаконните обекти. Част от търговците премахнаха незаконните обекти доброволно, други се възползваха от правото си да обжалват заповедите и които все още не са приключили делата на всички инстанции. В повечето случаи съдът отхвърли искането им за спиране предварително изпълнение на заповедите, което на практика дава право на община Каварна да предприеме действия по премахване на обектите. С оглед запазване на интересите на двете страни община Каварна ще изчака окончателните решения на съда и ще изпълни същите независимо дали решенията каквито и да са те, в наша полза или не.“, разясни Елена Балтаджиева.

Тя е категорична, че част от заведенията са със статут – „временни преместваеми обекти“. Съгласно закона за ЗМДТ, преместваемите обекти са освободени от заплащане на такса смет и данък сгради. В същото време те работят като постоянни и заведения за обществено хранене в нарушение на правилата, без разрешение за поставяне и без категоризация. Генерират големи количества отпадъци, без да плащат данъци и такса смет – т.е. от една страна лишават общината от приходи, от друга – данъкоплатците плащат за събирането и извозването на отпадъците им.

„Естествено е, че в качеството си на кмет, в чиито задължения влиза контрола съм длъжна да извърша проверките и да констатирам нарушенията, но го дължа и на тези граждани на града ни, които развиват честно и законно своя бизнес и съвестно заплащат за това своите данъци, а за тях и тяхно удовлетворение следва нарушенията да бъдат установени, а не толерирани.“, категорична е Балтаджиева.