„Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно има светла и трайна бъднина!“ Васил Друмев.

Тази „бъднина“ днес тържествува като единствен по рода си в света празник на просветителите, наречен Ден на Народните будители.

Това е Ден на пробуждането на духа, Ден на древния български народ, преминал през вековете с многото си значими имена от Паисий Хилендарски с „Българино, знай своя род и език.“, Софроний Врачански, през Будителите на Възраждането: Петър Берон, Неофит Рилски, Петко Славейков, Георги Раковски, Васил Априлов, след тях писателите: Добри Войников, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Христо Ботев, учредителят на комитетите Васил Левски и още много родолюбци.

Днес с гордост можем да припомним, че всички те и редица други техни последователи, преди да станат идеолози са били учители. В класните стаи, в читалищата, те са просветлявали народа чрез книгите и писмеността – и като духовни водачи са всявали увереност, че българинът може да вземе съдбата си в свои ръце. Всичко това те са вършели с всеотдайната си обич към народа, който и днес тачи примера им, но и отстоява своите идеали в едно друго, ново време. Време на будителите на перото, на учителите, на посветеността, на стоицизма, на децата, които растат свободни в Отечество, носещо красивото име България.

За първи път група учители в Пловдив през 1909 г. честват празника, а от 1921 до 1945 г. се чества като общонационален празник.

След дълго прекъсване, на 28 октомври 1992 г., Народното събрание приема идеята на Петър Константинов, Първи ноември да е обявен като официален празник, посветен на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната, за всички учители, заслужили уважение и почит като народни будители.
Ярък пример за това днес са дадените имена на училища, улици и площади, издигнатите паметници, барелефи и паметни плочи с имената на народните будители – знак на благодарност и уважение към просветителите на народа, преживял не една и друга беда по времето на Освобождението и до наши дни.
Днес открито можем да кажем, че личният пример на нашите книжовници и просветители, революционери и борци за свободата, днешните учители и писатели, са носители на нашата духовна култура, морал и свобода – личности неразделна част от националната ни идентичност, мироглед и култура.

Будителите на България са хора – зрящи, с поглед, устремен напред в годините и с вярна памет за делата на родолюбивите си предшественици.

Уважаеми Народни будители,

Пазете и пренасяйте през вековете напред завещаните ни писменост, език, литература и свобода.
Имайте своя кураж и пренасяйте посветеността на добрите каузи в душите на новите поколения.
Бъдете наставници на вярата, камбана за един пробуден народ.

Честит празник на всички, които с памет, и личен пример се наричат с право народни будители!

Елена Балтаджиева
Кмет на община Каварна