Фактът, че в момента ЕС не разполага с ваксина против коронавирус в реалния смисъл на понятието, е причината властимащите да не задължават гражданите да се ваксинират. Въпросното мероприятие е прикрито зад зелен сертификат, без който не могат да се осъществяват редица дейности.

Изначало би трябвало да сме наясно кога една експериментална течност придобива сертификат за ваксина.

Преди ваксината да бъде одобрена в ЕС, тя трябва да бъде подложена насериозни изпитвания от своя създател и нанаучна оценка от регулаторните органи. В това число се включва Европейската агенция по лекарствата и други регулаторни органи в страните от ЕС/ЕИП, съобщава Европейски портал за ваксиниране.

Изпитванията включват проверка на качеството на ваксината:

  • чистотата;
  • съставките, включително неактивните съставки или „помощните вещества“;
  • как е произведена.

След това създателят изпитва ефектите на ваксината. Това включва изпитвания в лаборатория и върху животни.

Това е последвано от програма за клинични изпитвания при хора. Създателят на ваксина изпитва ваксината в три фази на клинични изпитвания, като във всяка следваща фаза участват по-голям брой хора. Програмата трябва да спазва строги стандарти, а процедурите и протоколите се определят от регулаторните органи.

От първоначалния замисъл до официалното разрешаване процесът може да отнеме около 10 години.

approval first phase illustration 2

20—100 здрави доброволци

Какво се проверява:

  • Изглежда ли, че ваксината действа?
  • Има ли сериозни нежелани реакции?
  • Безопасна ли е ваксината?

В края на програмата за изпитване създателят на ваксината предава резултатите на регулаторните органи по лекарствените продукти в Европа, а това е част от заявлението за разрешение за употреба.

Регулаторните органи разрешават употребата на ваксината само ако научната оценка на резултатите от изпитванията показват, че ползите от ваксината са по-големи от рисковете.

Регулаторните органи по лекарствените продукти могат да извършват проверки, за да са сигурни, че данните, предоставени от създателя, са достоверни. Също така те могат да проведат изпитвания, за да е сигурно, че партидите с ваксини, пуснати на пазара, отговарят на очакваното качество и са правилно произведени. От фирмите се изисква да извършват строги изпитвания, за които критериите за одобрение са предварително определени от органите, като това се прави за всяка партида поотделно.