Окръжна прокуратура Добрич публикува списък с имената, телефоните и факс-номерата на дежурните прокурори в деня на размисъл и в изборния ден – събота и неделя. Гражданите могат да се обръщат към дежурните прокурори във всички случаи на информация за нарушения на изборното законодателство.