Хайде сега да поразсъждаваме, така както би разсъждавал орган по приходите, ако му разпоредят да извърши данъчна ревизия на ДЗЛ (данъчно задължено лице) Владислав Горанов дали за периода 2012 – 2018 год., ползвайки безвъзмездно суперлуксозен апартамент с площ от 181 кв.м, не е бил длъжен да плаща данъци.

Факт е, че сделката между Кръстника и Министъра е безвъзмездна, т.е. Кръстникът не иска Министъра да плаща наем, което неискане реално е или опрощаване на задължение (в случая за заплащане на обезщетение за ползване на чужд имот или пък за заплащане на наем, защото безплатна бира в закона няма) – тук веднага попадаме под удара на чл.44, ал.2 от ЗМДТ или е скрито дарение на пари, под формата на неплащане на наем – тука сме в хипотезата на чл.47, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗМДТ или вече влизаме в хипотезата на укриване на доходи, в резултат на неплащането на наема.

В първите два случая данъка е 5 на сто от пазарната стойност на да го наречем „опростения наем“.

За този апартамент, в тази сграда и в този квартал пазарната месечна цена е най -малко 1 500.00 лв. или за една година 18 000.00 лв.

Т.е. всеки месец Горанов е трябвало да декларира в Общината и да плаща 5% местен данък, което на 1 500 лева е 75.00 лв. на месец или за година общо по 900.00 лв.

Това е само главницата от 2012 год. до 2018 год. за всяка месечна сума на дължимия данък се начилява лихва в размер на законната.

Така за 7 години местния данък без лихвите, които Министъра не е платил е общо в размер на 6 300.00 лева, грубо с лихвите ще дойдат около 10-12 хиляди лв.

Освен това всяка една от тези месечни суми от по 1500.00 лева най-малко фактически идват като укрит приход от Министъра – забележете на финансите на РБ и бивш зам.-шеф на НАП-София.

За 7 години общия размер на укрития приход идва 126 000.00 лв., върху която сума по ЗДДФЛ се дължи 10% данък или 12 600.00 лв. – само главница без лихви.

Анализирайки фактите и сумите знаете ли какво излиза – просто Министър на финансите с поведението си е нарушил данъчните закони и е ощетил Бюджета на РБ.

Та изводът какъв е?

Забележка: Във всички останали случаи на данъчно задължено лице, ревизията би извървяла гореописаните стъпки. Повече от интересно е дали законът ще се спази и когато се касае за шефа на проверяващите – министъра на финансите.

 

Ангелина Димитрова