Комисията за удостояване със званието „Почетен гражданин на Добрич“ и за присъждане на Почетен знак на Общината проведе своето заседание днес. Деветчленната комисия разгледа документите по номинациите и взе решение да предложи на Общински съвет град Добрич със званието „Почетен гражданин на Добрич“ да бъдат удостоени проф. д-р Енчо Калчев и инж. Стоян Дамянов. За проф. Калчев са гласували положително девет члена, а за инж. Стоян Дамянов осем. Всеки от членовете има право да гласува за повече от един кандидат. Единодушно комисията ще предложи на Общинския съвет с отличието „Почетен знак на Добрич“ да бъде удостоен директорът на Драматичен театър „Йордан Йовков“ Иван Мандев.

Предстои Общински съвет град Добрич да вземе решение на редовното си заседание на 20 септември.