Започнахме възстановяването на храма „Света Петка“ с село Средно село, община Ветрино. Православната ни вяра е това, което ни е крепило над 1000 години. Тя е била източник на нашата сила и възход. Когато сме забравили, че църквите са дело на хора за прослава на Бога и сме поискали друг да се грижи за тях вместо нас, тогава са дошли и тъмните времена за нашият народ. Възстановяванете на храмовете винаги е водило до развитие и благодат за българите. Ние решихме да го сторим отново. Свобдните българи отново се грижим за божиите храмове. Всеки един, който иска да допринесе за това светло дело е добре дошъл!
Във вярата е силата!

Сметка за участие в инициативата:
Банка ДСК
IBAN: BG91STSA93000022207475

Фондация Въздигане